Вик

Изграждане и ремонт на водопровод и канализация: ние не само ще Ви помогнем да решите Вашия проблем, но ще получите и бързина, качество и добро обслужване при нейното изпълнение.

Преминаване на външен водопровод през частен имот и какво трябва да направим?

За повече консултации в областта на строителството , изграждане, ремонти на сградни външни комуникации, площадково ВиК, дренажни системи, на адреса на строителна фирма МД-90 за Варна и област – www.md90.biz

Пречиствателните станции отпадни води и  ефикасност на експлоатация

Опазването на околната среда и водите създава все по усъвършенствани системи за рециклиране на водите и управление на тези ресурси. Повече за изграждане на пречиствателни системи, може да видите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област, както и за изградени наши пречиствателни станции – www.md90.biz

Дренажни системи – функции, разновидности на изпълнение

 Повече за строителна фирма МД-90 за Варна и област и нейните услуги за изграждане на различни съоръжения от техническата инфраструктура – площадкови отклонения, дренажни канализационни системи, вертикални планировки и други, може да намерите на сайта и блога ни на адрес –    www.md90.biz

Изграждане дренаж – какво трябва да знаем

Ако решите да направите дренаж, можете да се свържете с нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област. Може да Ви изготвим индивидуална оферта – предложение за изграждане на дренаж според Вашите нужди.

Повече за Нас, както и за изграждане на дренажи, вертикални планировки и съоръжения, ще намерите на сайта и блога ни за Нас на адрес – https://www.md90.biz

Отводняване на терен – причини и решения при изграждане на дренажна система

2. Как да изберем подходяща дренажна система?

   Тя може да бъде основно  на повърхностно ниво за отвеждане на повърхностните води от сградите или т.нар. точково или линейно отводняване.

    Другият вариант е подземен дренаж, свързан с подпочвените води, отводняването на основите на сградата, наводнявания на помещенията, разположение на нивото на подпочвените води.

   Същност на устойчива дренажна система

Дренажна система при строеж на къща – устойчивост при експлоатация

         Дренажната система при необходимост е добре да се предвиди още преди да е изградена жилищната сграда Това позволява тя да бъде  функционално проектирана и изградена.

  Дворната канализация и нейното отводняване

иаметър на тръбите,  наличие на резервоари.  

     Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област е готова да Ви съдейства и отстрани възникнали проблеми с дъждовната вода и тяхното  необходимо отводняване и извеждане извън терена, както и изграждане на нови отводнителни системи.   Повече за Нас на сайта и блога ни на адрес – https://www.md90.biz