Технологиите при изолационните материали

     1. Иновативни иновационни материали – всички продукти в един
     Изолационните материали в строителството също претъпряват изменения и стават все по иновативни, функционални. Всички тези показатели оказват благотворно действие за енергийната ефективност на сградите. Помагат за създаване на една оптимална здравословна среда и начин на живот, който вече е стандарт, към който всеки се стреми да притежава.