Монолитно Строителство: от груб строеж до ключ

Монолитното строителство има широко приложение не само в България, но и навсякъде по света. Според МД-90 за Варна и област,  при монолитното строителство основният и най-скъп етап е т.нар.  нулев  цикъл, поради по-големите количества изкопни работи, конструктивни елементи,  укрепване на терена по проект. При монолитното строителство се използват материали, които са доказали своята устойчивост и здравина. Това е особено важно при сгради, които имат по-голяма обща застроена площ. Този начин осигурява висок комфорт и дълъг живот на сградата при нейната подръжка и експлоатация.

Все повече в нашето съвремие се използва стоманобетон като основна конструкция, а колоните, кофражът, плочите се изграждат впоследствие на място, както и преградните стени, които се строят предимно с тухли. Това е още един начин за съкращаване на процеса на груб строеж. Използват се кофражни конструкции, с които се строи  основната фигура на сградата,  а зидовете впоследствие се изграждат самостоятелно като допълнителен етап. Технологичните фази  на строителство изискват своето време, но се отплащат със своята устойчивост и здравина в дългосорочен план.  Осигуряват една здравословна среда на живот на своите собственици. При крайният етап от завършване на сградата се използват топло и хидроизолации, нови иновативни мазилки, които удължават живота на сградата.  Те все пак  си остават един сигурен начин на строителство, което има  своята висока възвращаемост във времето.  Монолитното строителство –  отново доказан и ефективен начин на строителство и до днес. 

„Нашия дом е нашата крепост“

 Тази максима ни дава усещането за защитеност, едно място, където да се чувстваме в безопасност, дори от най-елементарните природни бедствия или  явления, причинени от човешката дейност.  Затова у нас  българинът предпочита едно в повечето случаи традиционното монолитно строителство на къщи.  То все пак се е променило във времето и усъвършенствало с използването на нови технологии. Така не само остава  конкуретноспособно на пазара, но и запазва своите водещи позиции в строителството на еднофамилни и двуфамилни модулни къщи и сгради.

Строителство на Нови Монолитни Къщи: Предимства

  • Масивни и здрави конструкции, които издържат на земетресения от висок клас, особено подходящи за райони с висока сеизмичност.
  • Предимство при строителство на по-големи застроени площи /РЗП/.
  • Здравина и устойчивост на материалите
  • Защита от влага, мухъл, гризачи и т.н.
  • Осигурява висока степен на шумоизолации.
  • Икономична поддръжка във времето при качество на изпълнение. Нейната гаранция се измерва не с години, а дори с векове, т.е. тя може да остане и за вашите поколения след вас.
  • Монолитната сграда е устойчива на топлоизолации, т.е. отнема по-малко енергия за отопление или обратното за охлаждане. Осъществява висока енергийна ефективност.

Всички тези предимства са достатъчни за тпредпочитание на монолитното пред модулното строителство. Грубият Строеж си остава предпочитан начин на строителство в дългосрочен план не само у нас, но и навсякъде по света. Неговите предимства са повече от неговите недостатъци и това е доказано с множество факти. Но все пак Вие решавате какво да изберете, когато решите да строите къщата на вашите мечти или дома, който искате да имате.

Надяваме се от фирма МД-90 за Варна и област да сме допринесли в положителен аспект при взимането на Вашето решение за типа еднофамилна или двуфамилна къща, която ще си построите.