Отводняване на терен – причини и решения при изграждане на дренажна система

Кога се налага  отводняване на терен?

  • Наситеност на влага, валежи
  • Тип почва и пропускливост
  • Наличие на подпочвени води
  • Хидроизолация на фундаментите
  • Денивилация
  • Свлачища

       Независимо коя от тези причини е в наличност е важно да бъде отстранена и да се намери правилното решение за отводняване на терена. Решенията както винаги са индивидуални и са съобразени с конкретната ситуация и нейните специфични особености, характеристики.   Обикнвовено първо се прави оглед на терена, необходимото обследване, проучване, в повечето случаи е необходимо и проектиране за отводняването и едва тогава може да пристъпим към физическото изпълнение на обекта.  

       Тук ще Ви  предложим някой основни решения за отводняване на земята, които се срещат най-често при изпълнение:

  • Дренажни тръби за отвеждане на водите
  • Външна дъждовна канализация
  • Наличие на шахти, решетки за отичане на повърхностни води      

    С една дума основното приложение при изграждането на една дренажна система или съоръжение,  е защита и предпазване на сградите от надводняванния,контрол на нивото на подпочвени и повърхностни води.  

2. Как да изберем подходяща дренажна система?

   Тя може да бъде основно  на повърхностно ниво за отвеждане на повърхностните води от сградите или т.нар. точково или линейно отводняване.

    Другият вариант е подземен дренаж, свързан с подпочвените води, отводняването на основите на сградата, наводнявания на помещенията, разположение на нивото на подпочвените води. 

     Могат да се използват различни комбинирани системи при необходимост, съобразени с източника и нивото на подпочвени води, релеф, вид почва, постройки и т.н.  Важна е крайната цел – независимо дори съоръженията са разположени вертикално или хоризонтално, открити или закрити.  Вертикалните дренажи обикновено това са шахти тръбни с филтър, който е в зоната на водата. Като цяло се използват се  по-сложни системи и помпи за захранване, изпомпване при нужда. Поради по-сложните им характеристики на практика имат по малко приложение в сградното строителство.  При вертикалните дренажи, независимо дали открити или закрити,с прорези, шлицове, траншеи,  водата се отвежда по определен улей с подходящ наклон до нейното извеждане от определената зона.

   Съвсем по друг начин стоят нещата при наличие на свлачища. Там  проектирането на дренажната система най-често се изпълнява по открит начин. Другият метод, който е сравнително много п-скъп е постигането на дълбочина до 10 метра за идеалният дренаж. Но поради риска от свлачище е нужно използването на специални стоманени конструкции при изграждането на това съоръжение.  Изчислява се и специфичните характеристики на дренажна тръба според формата, броя на перфорациите за единица дължина.

     Това са само част от основната информация, необходима при изграждане на подобни дренажни съоръжения и отводнявания на сгради. Повече за Нас, нашите услуги, свързани с изграждането на дренажи, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz