Изграждане на дренажна система в град Каварна, комплекс Гларус

Строителна фирма МД-90 предлага различни решения за Вашите проблеми при наличието на влага, подпочвени води, свличания на земни маси, терасиране и т.н. . Ние можем след направен оглед да Ви изготвим индивидуална оферта за изграждане на дренажни системи, вертикална планировка, площадкови съоръжения и др.

ТТази изградена от Нас дренажна система се намира в град Каварна, Ваканционен комплекс „Гларус“. Тя е   е част от множеството обекти в различните части на североизточна България.  Спрели сме на Вашето внимание точно тази дренажната система, тъй като тя е с повишена технологична сложност на изпълнение. При нея са приложени съвременни технологии и материали за оптимална функционалност и дългосрочност на експлоатация.