Изграждане на дренажна система в град Каварна, комплекс Гларус

Изграждането на дренажна  система е необходимост при определени  специфични особености на географски район.  Строителна фирма МД-90 предлага различни решения за изграждане на дренажна система за  Вашите проблеми при наличието на влага, подпочвени води, свличания на земни маси, терасиране и т.н. . Ние можем след направен оглед да Ви изготвим индивидуална оферта за изграждане на дренажни системи, вертикална планировка, площадкови съоръжения и др.

       1. Видове дренажни системи
В зависимост от начина си на изпълнение дренажните системи могат да бъдат:

– Открити дренажни системи, където отводняването се извършва с отводни дренажни тръби по определени канали. Приложението им е специфично, а и с навлизането на много иновативни решения, остават на заден план в днешно време.

– Закрити дренажни системи, при които технологичните решения са индивидуални, оптимални като резултати и са предпочитан начин на изграждане. Използват се гофрирани дренажни тръби, с различна дебелина, в зависимост от конкретните особености на проектното изпълнение. Издръжат на различно налягане, притежават повече якост, по -голяма екслотация на живот при правилно изграждане и подръжка.        –  Насипни дренажни системи или т.нар тухленни или каменни изградени системи. Приложението им също не е често приложимо, тъй като са морално остарели като варианти на изпълнение.

      2. Необходимост от квалификация за изграждане на дренажна система:

  •  Познаване на геоложки структурни фактори, важни за изграждане на дренажна система –   дълбочината на фундажа, граница на замръзване, свойствата на почвата, нивото на подземните води и др.
  • Спазване на наклони, размери на дренажен изкоп и проектни коти, важни за нейната правилна работа
  •  Дългосрочната експлоатация на дренажната система зависи и от нейната правилна и навременна поддръжка

      3.  Галерия на изградена дренажна система със строителна фирма МД-90, гр. Каварна

Тази изградена от Нас дренажна система се намира в град Каварна, Ваканционен комплекс „Гларус“. Тя е   е част от множеството обекти в различните части на североизточна България.  Спрели сме на Вашето внимание точно тази дренажната система, тъй като тя е с повишена технологична сложност на изпълнение. При нея са приложени съвременни технологии и материали за оптимална функционалност и дългосрочност на експлоатация.