Строителна Фирма Мд-90 | Варна info@md90.biz 0988983877

             Устойчиви дренажни системи

     Това е сравнително ново понятие за наличие на устойчивост на дренажна система и е свързано с използването на иновативни системи и много по-дългосрочна експлоатация.  Работи се в посока изменение на климата,  създаване на една „зелена” инфраструктура и среда.   Устойчивите дренажни системи са предвидени за работа с висок интензитет на потребление и с висока оценка на сигурност. 
     За осъществяването на тези устойчиви промени, работят инженери, еколози и специалисти във всички етапи:


  • проектиране на дренажната система
  • изпълнение на дренажа по проектни норми
  • въвеждане в експлоатация
  • поддръжка на съоръжението и неговата работа
  • осъществяване на текущ мониторинг и контрол  
  •  анализ на ефективността, съобразена с околната среда
    Проследяването и изпълнението на тези устойчиви дренажни системи води до една по-добра градска среда. Създава се по-висок стандарт на инфраструктурата, с обезопасяване при наличие на наводнения, отводнявания на   дъждовни води, химични замърсявания, пречиствателни модули   и т.н.  
    Една нова устойчива концепция за изграждане на дренажни системи и  решаване на глобалните екологични проблеми в градски условия.  Ползите от нея са съществени както при отчитане на количествените, така и при изменение на качественните показатели и въздействия.
   Повече за изграждане на устойчиви дренажни системи и тяхната поддръжка, може да намерите на нашия сайт на строителна фирма МД-90  за Вас на адрес – https://www.md90.biz