Устойчиви дренажни системи и оценка на жизненият им цикъл

                     

drenajni sistemi

   С устойчивите дренажни системи  се използват нови методи за оценка  на жизненият цикъл въз основа комплексни показатели, включващи материали, строително-монтажни работи, пропускливост на почва,  геогрфска зона, поддръжка,  качество, специфични особености, влияние на околната среда, разходи на експлоатация  и т.н.

   Устойчивите дренажни системи са насочени към естествените методи с най-щадящо влияние на околната среда. Това са  събиране, възстановяване и отвеждане на отпадни води към естествени  водосборни източници.  Всички тези методи се прилагат на етапи в зависимост от различните специфични особености на дренажната система.

   Изменението на климата, въздействието което има върху природата налага тези нови пододи към дренажните системи и тяхната  по-добра устойчивост и хармония с природната среда и нейните ресурси.

   1. Методи на оценка на жизнен цикъл  на устойчивите дренажни системи днес вкл:

  • проучване проектиране за изграждане на устойива дренажна система
  • начин на управление и мониторинг на устойчива дренажна система
  • ползи за опазване на околната среда с нейното изграждане
  • възстановяване на водата и качеството и при изграждане на дренажна система
  • събиране на количеството вода във водосборни естествени басейни
  • намаляване риска от наводнения в населени места

    Оценката за устойчивост на дренажните системи  стимулира  създаването на една устойчива природна среда с показатели, които  намаляват както риска от природни бедствия като наводнения,  така и  създава оптимална ефективност при изграждане на подобни  дренажни съоръжения.

    Повече за съвременни дренажни системи, както и повече информация за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област и наши обекти на сайта и блога ни – https://www.md90.biz