Термопомпени системи – същност, видове, приложение

    1. Същност термопомпени системи

  • Термопомпените системи изискват минимално количество електроенергия, която служи за произвеждане на електроенергия в по-големи мащаби. Тя служи за отопление или охлаждане на помещения в зависимост от конкретното предназначение на системата.

      2. Видове термопомпени системи с МД-90 за Вас:

  • двукомпонентна термопомпена система въздух – вода / топлинната въздушна енергия от външната среда се насочва към парно отоплително съоръжение/. Коефициента на енергийната ефективност се определя от външните температурни показатели.
  • двукомпонентна термопомпена система земя – вода /обикновено от геотермални извори, като коефициента на енергийната ефективност е от около 5 , което означава че разхода ще е с около 80% намаляне на електроенергия от стандартната.
  • двукомпонентна термопомпена система вода – вода /работи на  циркулационен принцип  на  подземните води, които имат минимална температура от около  7-8 градуса до 10-15 и това позволява нейната циркулация при подходящ  дебит с висока енергийна ефективност дори над 80% от стандартната.

3. Приложение на термопомпени системи с МД-90

termopompena sistema

Една модерна иновативна система за отопление и охлаждане, подходяща за апартаменти, къщи, вили. Тя използва на практика този неизчерпаем енергиен източник „въздух“, тъй като го използва за енергия. Една система, която притежава висока енергийна ефективност и работи за опазване на околната среда и замърсяването на въздуха с въглероден диоксид.

 Повече за термопомпени системи, видове, приложение, както и повече за нашите строителни услуги, ще намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес –