Същност, изграждане и оборудване на помпена станция

1. Същност на помпена станция

Помпената станция се изгражда за изпомпване на водата от по ниско ниво на водата към по-високо ниво на водата. Помпената станция подава водата постъпателно според специификата на съответното съоръжение. Използват се в различни области на водното стопанаство у Нас.

2. Приложение на помпени станции

Помпените станции се използват преди всичко за напояване на тревни площи, подаване на питейна вода, отводняване, създаване на изкуствени канали, обработка на отпадни води, съхраняване на вода за енергийни нужди и т.н.

3. Изграждане на помпена станция с водомерен възел

Изграждане на помпена станция за питейна нужда имат за цел повишаване на налягането на водните нива и тяхното регулиране в определени граници. Правилното проектиране и оборудване гарантира правилна и безотказна експлоатация. Силата на помпата и нейната ефективност зависи от нейната мощност и предназначение. Препоръчваме Ви винаги помпата да има електронна защита, което ще увели многократно нейната експлоатация на живот.

4. Конструктивни части

Конструктивните части на помпените станции са от две основни групи съоръжения:

  • машинни: това са вид помпи, оборудване
  • строителни: това са помещения, напорни тръбопроводи, разпределителни съоръжения

5. Строителство помпена станция и оборудване с МД-90

Строителството на помпената станция е свързана и с нейното специфично оборудване по съответното и предназначение. В общи линии това са свързаните задължителни елементи, с които ще Ви запознае екипа на строителна фирма МД-90 за Вас.:

  • изграждане ВиК проводи за оборлудване на помпената станция
  • Изграждане на Ел. захранване за съответното оборудване на помпената станция
  • Изграждане на постройка за помпена станция
  • Инсталиране на помпи за оборудване на помпената станция
  • Полагане тръбопроводи за изграждане на помпената станция
  • Монтаж оборудване помпена станция
  • Оигуряване достъпност за дейности по подръжка и експлоатация, автоматично управление на системата и нейното обслужване.

Помпите осигуряват не само постоянно и постъпателно налягане, но и дават гаранция за постоянен дебит, температура, ниво, режими на работа, мембрани, сензорни датчици и много други технически показатели. Една ефективна енергийност на цялостната система, коята дава дългосрочна гаранция.

Повече за Нас, изграждане на помпени станции, съоръжения, оборудване, може да намерите на сайта и блога на МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz