Особености при проектиране и изграждане на дренажни системи

1. Общи условия за изграждане на една дренажна система с МД-90

      Общите условия за изграждане на дренажна система предполагам сте наясно, че са много  индивидуални и тяхната особеност и специфични условия, зависят от много и различни фактори. Единственото задължително условие за изграждане на една ддренажна система е наличие на подпочвени води до 2.5 м. дълбочина.

       Много хора се отнасят с пренебрежение към проектирането на подобен род дренажни съоръжения. Мислят, че е сравнително лесно и просто да бъде отводнен определен терен или пренасочено количеството вода от точка А до точка Б. На на практика това се оказва много различно.

      На първо и основно място трябва да се направи проучване. Да бъдат изчислени различните показатели като геоложки строеж на почвата, вид подпочвените води, натоварване на почвата и т.н. След като бъде направено проучването за дренажна система, може да се мине на следващото ниво за нейното изграждане.

     Самото проектиране за изграждане на дренажна система се прави въз основа на тези предварителни статистически данни и конкретните технически параметри. Има различни по своята същност дренажни системи. Всяка една от тях се проектира така, че не може да бъде взаимо-заменяеми за друго място. Притежава специфика и за нейната правилна и надеждна работа отговаря екип от квалифицирани специалисти – от проектанти до строители на съоръжението. Тяхната екипна работа осигурява надеждност на дренажната система и безпроблемна работа.

  2. Заключение за дренажна система и нейната експлоатация

  В заключение за дренажната система трябва да обобщим, че всеки етап по изготвеният проект трябва да бъде изпълнен прецизно и качествено. Трябва да бъдат спазени всички проектните норми и коти за съоръжението. Едва тогава може да говорим за дългосрочна експлоатация. Последно, но не по своята важност е и поддръжката на съответната дренажна система. Необходима е периодичен контрол и почистване през определен интервал от време.

  Повече за проучване, проектиране и изграждане на дренажна система, може да намерите на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област – www.md90.biz