Помпени станции за вода – предназначение, видове, приложен

1. Предназначение на помпени станции за вода с МД-90 за Вас

         Предназначенито на помпените станции за вода е преминаването и през различни технологични етапи и процеси   до постигане на нужното ниво на предназначение. Минава чрез специални хидрофорни системи, които разпределят водата до крайният източник на потребление /битови или  технически нужди.

2. Видове помпени станции за вода

Помпените станции за вода са два основни вида. Тук с нашите консултанти ще разгледаме всеки един вид.

 • Помпени станции за питейна вода. Изграждат се близо до хранилището за питейна вода, като всички комуникации като ток, вода, достъпност до съоръжението за поддръжка трябва да бъдат налице. Тръбите за проводите трябва да бъдат защитени от замръзване,
 • Помпени станции за отпадни води се разполагат в по-ниските зони на населени места, трябва да има наличие на комуникации, които да бъдат затворени, да няма риск от замръзване , наводняване.

precictvatelni ctancii za otpadni vodi

     3. Приложение на помпени станции за отпадни води с МД-90

      Приложението – изграждане на помпени станции за отпадни води е особено функционално за места, където липсва изградена канализационна мрежа, при липса на вода, режим на водата и т.н

  4. Приложение на помпени станции за питейна вода с МД-90

  Приложението на помпените станции за питейна вода е свързано най-вече с осигуряване на битовото потребление на водата, годна за ползване. Анализ за качеството на водата се прави от специализирани лаборатории чрез съответните проби.

  Строителна фирма МД-90 за Варна и област и нейните специалисти в тази област са на Ваше разположение за изграждане на  помпени станции за вода .както и тяхното оборудване и въвеждане в експлоатация.

      Повече за Нас и нашите строителни услуги и изграждане на ВиК комуникации  на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz