Устойчива дренажна система

                                             

            1. Изграждане на дренажна система при строеж на къща

         Дренажната система при необходимост е добре да се предвиди още преди да е изградена жилищната сграда Това позволява тя да бъде  функционално проектирана и изградена.

      

                                        

      Проектирането на дренажна система е систематизиран инженерен процес при който е наложително спазването на определени технически изисквания и показатели.  Тук ще ги разгледаме на етапи с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област:

В първия етап проектиране, разработване на проектната документация. В основата на тази работа е техническата спецификация, схеми, чертежи. При разработването на необходимостта да се разчита на регулации: строителни норми, SRN, ГОСТ 3634-99 и някои други.

  • разработване на проектните документи като техническо задание включващи време, цел, изисквания и вписвания на данни
  • хидравлични изчисления въз основа на средни норми, максимални норми валежи, скорост,  параметри, избор на оборудване като системи, филтри, шахти, тръби  и т.н.
  • фактическо изпълнение и спазване на съответните показатели, зададени по проектни норми
  • анализ, оценка, проследяване –  отчита всички стойности и елементи на цялостната система
  • при необходимост – обединяване на различни системи в едно
  • наличие на контрол  и поддръжка на подземните комуникации – разпределяне, проби, замерване, ерозия седименти и др.  

     При изпълнение наклона, който трябва да имат дренажните тръби се определя от: вид сегменти,/колкото е по-груби са сегментите, толкова наклона е п-голям/.

За постигане на точно необходимата инерция на водата е важен и диаметъра на тръбата /колкото по-голям диаметър, толкова по-малък наклон/.

Диаметър /mm/Максимална  ст.  на натовар.Минимална степен на скорост и наклон
Скорост m/sНаклон
2000.60.70.0046
2500.60.70.0046
3150.70.80.0033
4000.70.80.0021
5000.750.90.002
6300.751.00.0019
8000.751.00.0013
10000.81.150.0013
12000.81.150.001

      Това са общоприети правила, които са сформирани от множеството опит и изградени дренажни системи. Данните са ориентировачни за правилна и надеждна изградена дренажна система, с безаварийна и дългосрочна експлоатация.

        Някой хора са убедени, че наличието на  хидроизолация около къщата може да замести  дренажната система. На практика това са много различни строително-монтажни дейности с различно предназначение. Едното не изключва другото, тъй като хидоизолацията създава защитен филтър. Но нека обясним, че ако съществуват подпочвени води или постоянно задържане на влага в основите на сградата, проблема няма как да бъде решен.   

2. Други условия за които е необходимо изграждане на дренажна система

  • ако къщата ви се намира в по- ниската част на терена
  • район е с високо ниво на валежност

3.Дренажни системи за интензивно натоварване

  • тези системи издържат на значително по-високи стойности на водни пари,  замръзвания, екстремни натоварвания в зависимост от начина на експлоатация и географски район. Най – масовият начин за дренаж е полагането на баластра и чакъл, който е изключително неефективен ако е приложен самостоятелно като действие.

    Използването на различните технологии за висок клас  натоварване,  създават не само по голяма сигурност, но и увеличават десетки пъти качеството на конкретната дренажна система. Една от най-ефективните системи за отводняване е т.нар. капилярно прекъсната дренажна система която се полага върху камък, бетон. Но всяка дренажна система се проектира в зависимост от нейното приложение за да притежава нужната оптимална гаранция за нейната работа.

     Да не забравяме, че постоянната влага подкопава основите на сградата, създава условия за образуване на плесени, микроорганизми, които оказват вредно влияние върху конструкцията на сградата. Своевременното решаване на проблема удължава живота на сградата и създава здравословен климат на местообитаване.  Затова при наличие на подобни неблагоприятни фактори,  никога не е късно изграждането на дренаж. Елеменира причинителя на влагата, защитава Вас и вашият дом. Повече за Нас, строителна фирма МД-90 за Варна и област, нашите услуги,   както и  изграждане на дренажни системи и съоръжения,  на сайта и блога ни – https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *