Устойчива дренажна система

                                             

            1. Изграждане на дренажна система при строеж на сграда

         Необходимостта от изграждането на дренажна система е добре да се предвиди още преди бъде осъществено строителството на сградата. Това позволява тя да бъде позиционирана по начин, който дава най оптимални резултати за дългосрочна експлоатация.

       2. Проектиране на дренажна система

       Проектирането на дренажната система е един дълъг и систематизиран инженерен процес. При него спазването на определени технически изисквания и показатели не е просто норма, а задължителни условия. Тук ще проследим отделните етапи при изграждане на дренажната система, като започнем от проектирането, заедно с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област.

Първи етап – проектиране. При него имаме подробно разработване на проектната документация. В основата на тази работа е техническата спецификация, схеми, чертежи, регулации, строителни норми

  • разработване на проектните документи като техническо задание включващи време, цел, изисквания и вписвания на данни
  • хидравлични изчисления въз основа на средни норми, максимални норми валежи, скорост,  параметри, избор на оборудване като системи, филтри, шахти, тръби  и т.н.
  • фактическо изпълнение и спазване на съответните показатели, зададени по проектни норми
  • анализ, оценка, проследяване –  отчита всички стойности и елементи на цялостната система
  • при необходимост – обединяване на различни системи в едно
  • наличие на контрол  и поддръжка на подземните комуникации – разпределяне, проби, замерване, ерозия седименти и др.  

     При полагането на дренажните изпълнение е важен наклона, който трябва да имат, изчислен в проценти, който се определя от вида сегменти,/колкото е по-груби са сегментите, толкова наклона е п-голям/.

За оптимално ниво на инерция на водата е важен и диаметъра на тръбата /колкото по-голям диаметър, толкова по-малък наклон/.

Диаметър /mm/Максимална  ст.  на натовар.Минимална степен на скорост и наклон
Скорост m/sНаклон
2000.60.70.0046
2500.60.70.0046
3150.70.80.0033
4000.70.80.0021
5000.750.90.002
6300.751.00.0019
8000.751.00.0013
10000.81.150.0013
12000.81.150.001

      Това са общоприети правила, посочени в таблицата. Те са сформирани от множеството опит в изграждането на подобни съоръжения и системи. Данните имат субективни стойности, но могат да служат за правилен и наджеден ориентир при изграждането на подобни дренажни съоръжения.

        Някой „специалисти“ са убедени, че наличието на  хидроизолация около къщата може да замести  дренажната система. На практика това са много различни строителни дейности с различно предназначение. Монтажа на хидроизолацията все пак създава допълнителен защитен филтър. Но не може да бъде самостоятелно решение на проблема при наличие на подпочвени води, задържане на влага в основите на сградата и т.н.    

3. „Други“ условия за необходимост от изграждане на дренажна система

  • ако терена има денивилация и къщата се намира в по- ниската част на терена
  • район с високо ниво на валежност

4.Дренажни системи за интензивно натоварване

Дренажните системи за интензивно натоварване издържат значително на по-високи стойности на водни пари,  замръзвания, екстремни натоварвания. Използването им е от по- висок клас натоварване и създават условия за по-голяма сигурност. Увеличават десетки пъки качеството на индивидуалната дренажна система.

Една от най ефикасните системи за отводняване на терен е т.нар. капилярно прекъсната дренажна система. Полага се върху пясък или бетон. Но всяка дренажна система се проектира в зависимост от нейното индивидуално предназначение, за да има едно наистина дългосрочно приложение. Но все пак нека кажем, че изграждане на дренажна система никога не е късно, особено при неблагоприятни условия на сградата като наличие на плесени, микроорганизми. Те подкопават основите на сградата и постоянната влага има разрушителен краен резултат. Затова колкото по своевременно се вземат мерки, толкова повече сградата ще бъде защитена и ще има благоприятни условия за здравсловен климат на местообитаване.

 

Повече за Нас, строителна фирма МД-90 за Варна и област, нашите услуги,   както и  изграждане на дренажни системи и съоръжения,  на сайта и блога ни – https://www.md90.biz

1 thought on “   Устойчива дренажна система”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *