Същност на устойчива дренажна система

                                             

            1. Изграждане на дренажна система при строеж на сграда

         Изграждането на дренажна система е желателно да бъде предвидено още дори преди проектирането на сградата или успоредно заедно с нейното изграждане като строителн-монтажна дейност. Това дава възможност правилно позициониране на сграда, съоръжения по най-правилният и практически възможен начин за дългосрочна употреба.

       2. Проектиране на дренажна система

       Проектирането на дренажната система е систематизиран инженерен процес. Спазването на определени технически изисквания и показатели, зададени в проекта е задължително условия за нейната правилна експлоатация. Тук ще проследим отделните етапи при изграждане на дренажната система. Започваме от самото проектиране заедно с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област:

Първи етап – проектиране дренажна система

При него имаме подробно разработване на проектната документация. В основата на тази работа е техническата спецификация, схеми, чертежи, регулации, строителни норми

  • разработване на проектните документи като техническо задание включващи време, цел, изисквания и вписвания на данни
  • хидравлични изчисления въз основа на средни норми, максимални норми валежи, скорост,  параметри, избор на оборудване като системи, филтри, шахти, тръби  и т.н.
  • фактическо изпълнение и спазване на съответните показатели, зададени по проектни норми
  • анализ, оценка, проследяване –  отчита всички стойности и елементи на цялостната система
  • при необходимост – обединяване на различни системи в едно
  • наличие на контрол  и поддръжка на подземните комуникации – разпределяне, проби, замерване, ерозия седименти и др.  

     При полагането на дренажните изпълнение е важен наклона, който трябва да имат, изчислен в проценти, който се определя от вида сегменти,/колкото е по-груби са сегментите, толкова наклона е п-голям/.

За оптимално ниво на инерция на водата е важен и диаметъра на тръбата /колкото по-голям диаметър, толкова по-малък наклон/.

Диаметър /mm/Максимална  ст.  на натовар.Минимална степен на скорост и наклон
Скорост m/sНаклон
2000.60.70.0046
2500.60.70.0046
3150.70.80.0033
4000.70.80.0021
5000.750.90.002
6300.751.00.0019
8000.751.00.0013
10000.81.150.0013
12000.81.150.001

      Това са общи данни, които са посочени в тази таблица. Те са сформирани следствие от практически изградени съоръжения от дренажен тип. Данните имат субективни стойности, но могат да служат за правилен и надежден ориентир при изграждането на различни дренажи.

        Някой специалисти препоръчват изграждането на хидроизолация около къщата. Но нека уточним, че тя не може да замести една дренажна система. |Нейното предназначение е да създаде един допълнителнен защитен филтър, едно допълнение, ксоето да даде по добри технически показатели като цяло.

3 . „Други“ условия за необходимост от изграждане на дренажна система

  • ако терена има денивилация и къщата се намира в по- ниската част на терена
  • район с високо ниво на валежност

4.Дренажни системи за интензивно натоварване

Дренажните системи за интензивно натоварване издържат значително на по-високи показатели като водни пари,  замръзвания, екстремни натоварвания. Използването им е от по- висок клас натоварване и създават условия за по-голяма сигурност. Увеличават десетки пъки качеството на индивидуалната дренажна система.

Една от най ефикасните системи за отводняване на терен е т.нар. капилярно прекъсната дренажна система. Полага се върху пясък или бетон. Но всяка дренажна система се проектира в зависимост от нейното индивидуално предназначение- Така се постига едно наистина дългосрочно приложение.

Нека все пак уточним тук, че да се изгради дренажна система никога не е късно- Особено при неблагоприятни условия на сградата, като наличие на плесени, микроорганизми. С временто те подкопават основите на сградата. А постоянната влага има разрушителен краен резултат. Затова колкото по своевременно се вземат мерки, толкова повече сградата ще бъде защитена с благоприятен микроклимат на местообитаване.

 

Повече за Нас, строителна фирма МД-90 за Варна и област, нашите услуги,   както и  изграждане на дренажни системи и съоръжения,  на сайта и блога ни – https://www.md90.biz