Дворната канализация и нейното отводняване

                          

   1.  Наличие на Дворна канализация и  проблеми при нейното функциониране:

       Дъждовните и подземни води може да причинят много неприятности, ако не са планирани да бъдат отвеждани  извън двора или до определена шахта. Те нарушават баланса на почвата, водят до увреждане на основите и  конструкцията на  сградите, унищожават  насаждения,  висока влажност и разместване на слоя почва и др. Много по-лесно е по време на строежа да бъдат извършени  тези допълнителни „екстри” за отводняване. А не да  разкопавате и минирате отново двора след възникване на проблемната ситуация.  

     Ето защо правилната и навременна намеса за  отводняване на терена,  спестява  множество  усложнения във времето.  Ето някой основни проблема, когато трябва да бъдат взети под внимание при дворната канализация:

  • запушване на отводните тръби по трасето и налагане тяхната навременна  подмяна
  • недостатъчният капацитет на канализационните  тръби за поемане на дъждовните води от отводнителната система
  • морално остаряла и нефункционална с времето дренажна система
  • цялостна липса на изграждане на отводнителна система

    Независимо кой е Вашият от горепосочените варианти се знае, че е нужно правилно и адекватно решение в подобна ситуация. Необходимо е преди всичко проучване и анализ на релеф, средно количество валежи, почва, характеристики на съответната отводнителна  система,  възможности, спецификации и т.н. Изчисленията зависят и от наклона на терена, диаметър на тръбите,  наличие на резервоари.  

     Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област е готова да Ви съдейства и отстрани възникнали проблеми с дъждовната вода и тяхното  необходимо отводняване и извеждане извън терена, както и изграждане на нови отводнителни системи.   Повече за Нас на сайта и блога ни на адрес – https://www.md90.biz