Биологични пречиствателни станции за отпадъчни води

    Този тип пречиствателни станции работят по определен начин като разграждат органичните съставки.  Това е процес, който следва природните закони и органичните съставки се окисляват до въглероден диоксид и вода.  Ролята при изграждане на биологични пречиствателни станции е ускоряването на тези процеси многократно при изпълнението. 

Биологични пречиствателни станции и етапи на процесите

  • Денитрификация е т.нар. първично утаяване /мазнини, масла, пясък/. Това е процес, който протича без наличието на кислород при който се отделят разтворимите вещества на повърхността например мазнини,  а неразтворимите, които са по-тежки естествено се утаяват  на дъното.
  • Нитрификация – бактерии, кислород. Тук процесите протичат с наличие на кислород, който изпълнява главната роля за разграждането на органичните замърсители, които се разпадат на еднакви части и лесно могат да бъдат отстранени от повърхността. Това се осъществява с аератори, които са потопени във водата със специални системи,  осигуряващи тяхната безотказна работа. Захранват се с компресор, който е разположен в отделно помещение, извън пречиствателното съоръжение.
  • Седиментация (окончателно утаяване)Това се осъществява чрез биомасата, която притежава по-висока плътност от пречистената вода и се отделя под формата на утайка. Чистата вода се извежда извън съоръжението, а утайката се връща обратно за процеса на пречистване.
        Тази вода може да бъде използване за напояване, за различни промишлени нужди и т.н. Една забележка за работата на биологичните пречиствателни станции е че всички вещества, които попадат в нея трябва да имат показатели за битови отпадни води.
         Всички пречиствателни станции, независимо от тяхната функция е нужно да имат вентилационна система.
        Повече информация може да получите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област или директно от нашите консултанти.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *