Армировка

Армировка – Полагане Арматура

1. Поставяне армировка за сгради и съоръжения

Строителна фирма МД-90 за Варна и област се е специализирала в строителство на жилищни и нежилищни сгради, полагане на арматура, груб строеж Имаме множество изградени обекти из Варна и област. Тук в нашата галерия, може да разгледате част от нашите обекти за Варна и област .

2. Същност на армировката

Армировката е съвкупността от стоманени елементи в определена стоманобетонна конструкция. Предназначението и е да поема сили на опън или натиск, който бетона сам по себе си не може да направи. Причината за тяхната симбиоза- бетон и арматура е еднаквият коефициент на линейно топлинно разширение на двата материала. Това позволява специфичните характеристики на стоманобетонът при различните климатични особесности.

3. Монтаж на армировката в кофража

Армировъчната стомана се доставя до обекта на връзки и скелета по конструктивни елементи на сградата или съоръжението. Преди да започне монтажа на армировката, кофражната обшивка трябва да е подготвена и добре укрепена. Армировката се поставя в кофражната обшивка във вид на скелети, на елементи, заварки. Трябва да се осигури минимално допустимите разстояния между армировъчните пръти. Това става чрез разграничителни пръти, заварки, столчета от бетонна стомана и др. , Трябва да се осигурят необходимите минимални покрития от бетон. Обикновено това се прави чрез фиксатори които се поставят между кофража и армировката, за да няма разместване при самото бетониране. Армировката се полага според проектните изисквания за сградата. ,