При строителство на пасивна къща вече има много и различни измерения за енергийна ефективност. Най - надеждните и характеристики все пак остават високото качество и комфорт.  Пасивно натрупване на слънчева светлина е в буквален превод за  определението  „пасивност” на къщите от ново поколение. Те осигуряват повече от 50 % енергийна ефективност на сградата, които могат да бъдат например фоволтаични системи за отопление и охлаждане,   генериране на електричество, генериране на вода и т.н   Всичко това се залага в самото проектиране, с всички енергийни характеристики, описани за тяхното приложение.
  Вътрешните източници са другата част от пасивността на сградата. Заемат около 20% от нулевото потребление на енергия. Това са предимно: 
  •  хидро, топлоизолации във вътрешността на сградата
  • избор на висококачествена дограма
 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image.png
  • вентилационни системи с нужните технологични и иновативни предимства за функционалност както при охлаждане, така и при затопляне на помещенията и регулиране.
  • инденкс на плътност, което на практика означава въздухонепроницаемост, което се постига чрез различните детайли, като специални  уплътнения и  фуги между конструкции, стени, ъгли и т.н.
  • архитектура, която е обхваната от всички страни и създава пространства, в които  светлината е част от нея, – с избор на прозорци, които започват от пода и стигат почти до горната част на тавана, с изглед, който осигурява максимална дневна светлина.  
     Един благоприятен вътрешен климат, екологичен начин на живот и комфорт с пасивното строителство на еднофамилни къщи.
     Повече информация на htpss://www.md90.biz, както и за нашите услуги на строителна фирма МД-90 за Варна и област.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.