Устойчивото строителство на сгради и промените, които налага

1. Устойчиво строителство – новото поколение сгради

       Устойчивото строителство в глобален мащаб вече е приоритет в новото поколение сгради. Новото устойчиво строителство се налага все повече заради повишаващото население на земята и изчерпваването на природните ресурси.    Как се използват природните ресурси се превръща в ключов фактор за развитието на множество отрасли, не само в устойчивото строителство на сгради.  Кара ни да търсим нови възможности и път към рецеклиране на природните ресурси и тяхното използване. Иновации и природни ресурси работят за това „зелено” устойчиво строителство. Основна единица за жилищно и нежилищно строителство по цял свят.  

2. Основни показатели за устойчиво строителство на сграда

    Няма точни правила за устойчиво строителство на сгради, но се работи върху няколко основни показатели:
  • рециклиране на материалите, тяхното повторно използване при устойчивото строителство на сгради
  • по-високо качество при устойчивото строителство на къщи
  • токсичните материали са табу  в устойчивото строителство на сгради
  • използване на екологични материали в съответствие с изискванията за безопасност за устойчиво строителство на сгради
  • добавяне на фотоволтаични панели по сградата /покрив, стени/ които да осигуряват нейната енергийна ефективност на потребление
  • обединяване на отделните показатели като общо влияние на местоположение, материали, качество на въздуха, светлина, акустика, използване на природните ресурси, като например дъждовната вода и нейната повторна употреба и т.н. за устойчивост на строителство сгради
  • минимилизиране на строителните материали като обем, но с увиличаване на тяхното по-високо качество като продукт на изпълнение
устойчиво строителство сграда

3. Сертификация на сградите и видове системи за устойчивост на сградите

  • LEED– американска система за сертификат на устойчивост на сградите
  • BREEAM – британски стандарт, който е първоизточник за подобен сертификат за устойчивост на сградите
  • DGNB Bulgaria – германска система за устойчивост на сгради, адаптирана за България от ЕС

Устойчиви сгради, устойчива архитектура е едно общо правило, една необходимост и тенденция в строителстото и гаранция за неговото бъдеще. Все повече се работи в насока за устойчиви източници на материали, енергийна ефектиност и здравословен климант. Един отговорен подход към опазване на околната среда с изискванията за устойчиво строителство на сгради.

Резултатите от проучванията показват че сгради с по-висок стандарт на енергийна ефективност оскъпяват проектите с не повече от 5 до 10 процента от строително-монтажните работи. Но в дългосрочен план сградите имат по ниски експлоатационни разходи, по здравословен климат на местообитаване и не на последно място намаляването на вредни емисии в световен мащаб.

Устойчивост в строителството и енергийната им ефективност е ключов фактор за цялостната програма на ЕС в тази насока и за постигане на европейски стандарти в проектирането и строителството . ж

    Повече за Нас, нашите услуги за устойчиво строителство на сгради, може да намерите на сайта и блога ни за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област.