Устойчивото строителство и влиянието му върху здравето на човека

1. Устойчиво строителство и влиянието му върху човека

   Естествено че е положително влиянието на устойчивото строителство върху човека. Това е така както за личен дом, обществена или административна сграда. Устойчивото строителство на сгради създава здравословна среда, която има множество международни сертификати за стандарти за оценка и защита на околната среда.

2. Стандарти за устойчиво строителство с МД-90

Един от най-популярните стандарти е BREEAM, който е сертифициран и проверен във всички строителни фази от инвестиционният проект до въвеждането на сградата в експлоатация от строителите.

  3. Основни предимства от устойчивото строителство:

Според проучванията на множество маркетингови специализирани организации, ето някой от ползите за ползвателите на подобен тип сгради:

 • отразява се чрез качеството на въздуха
 • нивата на шум
 • комфорта на помещенията
 • наличието на светлина и прозорци
 • имидж на сградата
 • усещането че си част от комфорта на тази социална среда

     Тези преимущества създават положителни емоции върху хората,  отразяват се върху психическите им потребности и увеличават тяхната работоспособност, дори в минимални размери. Затова строителните фирми се насочват все повече към подобен вид устойчиви „пасивни” сгради. Повече информация за услугите на строителна фирма МД-90 за Варна и област и нейни изградени подобен тип къщи на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz

   Естествено че е положително влиянието на устойчивото строителство върху човека, не само в личният дом, но и в обществени, административни сгради. Тези сгради са такива защото създават здравословна среда и са съобразени с множество международни стандарти за оценки за защита на околната среда в тяхно лице. Един от най-популярните стандарти е BREEAM, който е сертифициран и проверен във всички строителни фази от инвестиционният проект до въвеждането на сградата в експлоатация от строителите.

 Според проучванията на множество маркетингови специализирани организации, ето някой от ползите за ползвателите на подобен тип сгради:

 • Чрез качество на въздуха
 • Наличие на звукоизолация, която елеминира нивата на шум
 • Комфорт на помещенията
 • наличието на множество светли пространства
 • Имидж на сградата
 • Социална принадлежност към тази среда на местообитаване

     Всичмки тези преимущества на устойчивото строителство създават положителни емоции върху хората,  отразяват се върху психическите им потребности и увеличават тяхната работоспособност.

Затова строителните фирми се насочват все повече към подобен вид строителство на устойчиви „пасивни” сгради.

Повече информация за устойчиво строителство, както и за нашите услуги, на строителна фирма МД-90 за Варна и област ще намерите на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz

ел. за контакт: 0988983877, 0878833129