Урбанизъм – градски модернизъм и строителство с МД-90, Варна

1. Същност на понятието урбанизъм

Същността на понятието урбанизъм е насочено към създаване и развитие на населени места тяхната инфраструктура, архитектура, особено в големите градове. От една страна това понятие е навлязло с промяната и нарастването на населелението, а оттам и нуждата от подобна инфраструра. Един модерен поглед и начин на планиране на нуждите изискванията на обществото като цяло. Структуриране на всички базови единици като трафик, архитектура, ландшафт, особености в една нова единица, която ги обединява наречена урбанизъм. Това е всички структурни елементи находящи в големия град, тяхната визия, дизайн, начин на разположение и т.н.

2. Урбанизъм и неговата роля в строителството

Урбанизъм и неговата роля в строителствата е съществена. Новото строителство и архитектура са част от модерното днес учение, нар. урбанизъм. Включва цялостния облик на града, което неизбежно води до и модерното, ново структурирано строителство от ново поколение. При него сградите са енергийно-ефективни, с определена и насочена архитектура, на определени места, където зелените площи са част от общата структурна единица в този сектор. Един завършен баланс в същността на понятието урбанизъм, управлението и структурирането на отделните единици в една обща благоустройствена система, която притежава нужният контрол и трафик. Тази т. нар урбанизъм е особено подходящ за места, където има нужда от подобен подход и развитие на отделните единици в една екосисистема в големите градове. Развитието на по-големите градове задължително включват урбанизма като част от тяхната система на управление и развитие.

3. Градски модернизъм нар. урбанизация

Урбанизъм в големия град

Градски модернизъм- т. нар. урбанизация е необходима за всеки голям град. Тя влияее на социалния и на неговия икономически статус. Проектирането на публичните пространства, сградното строителство, организация и разпределение на кафета, улици, мостове, хотели, обществени сгради е тази модерна думичка нар. градски модернизъм или урбанизация. Различните и разнообразни перспективи във всяка една сфера от социалния живот на града дава възможност за един различен по подреден и по- висок статус на населението.

Дизайн, архитектура, технологии се обединяват за създаване на една градска модерна среда, където културните събития и живот са част от нуждите на хората, от техния бит и начин на живот. Една глобализация и урбанизация за всеки голям град с традиции и перспективи на развитие.

Повече за проекти, строителство, урбанизация, градски модернизъм и всичко областта на строителството, което предлага строителна фирма МД-90 на сайта и блога Ни – https://www.md90.biz