Термопомпени системи – същност, видове, изграждане с МД-90

   Какво представляват термопомпените системи и какво е тяхното предназначение?

    1. Същност термопомпена система

  • Термопомпената система използва минимално количество електроенергия за произвеждане на енергия, която може да бъде използвана за отопление или охлаждане на помещения в зависимост от конкретното предназначение на системата.

      2. Видове термопомпени системи с МД-90 за Вас:

  • Двукомпонентни термопомпени системи въздух – вода. При нея топлинната въздушна енергия от външната среда се насочва към парно отоплително съоръжение. Коефициента на енергийната ефективност се определя от външните температурни показатели.
  • Двукомпонентни термопомпени системи земя – вода. Обикновено топлообмена се осъществява от геотермални извори. Коефициента на енергийната ефективност е от около 5 , което означава, че разхода ще е с около 80% намаляване на електроенергия от стандартната.
  • Двукомпонентни термопомпени системи вода – вода /работи на  циркулационен принцип  на  подземните води, които имат минимална температура от около  7-8 градуса до 10-15 и това позволява нейната циркулация при подходящ  дебит с висока енергийна ефективност дори над 80% от стандартната.

3. Термопомпени системи – изграждане с МД-90

       Нашият екип на строителна фирма МД-90 е на Ваше разположение за изграждане на термопомпени системи за град Варна и област.

 Повече информация за термопомпени системи, енергийна ефективност на сгради и съоръжения, както и за други наши строителни услуги, може да видите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz