Същност, изграждане и предназначение  на вертикалната  планировка

                           

 1. Същност на вертикалната планировка

      При строителство на жилищна или нежилищна сграда е необходимо задължително изготвяне на проект за вертикална планировка. В нея се нанася самата сграда или т.нар.  кота  ±0.00, нивата на площадките,  начина на отводняване на дъждовните води и наличието на водосборните шахти за тази цел. Проекта се изготвя въз основа на кадастрална карта или геодезическа снимка. Заедно с вертикалната планировка се изработва и трасировъчен  план, който дава точна оценка на текущата инфраструктура на терена , с всички обозначения и точки като информация. По този начин се изчислява фундамента на сградата от проектанта – конструктор. Начина по който сградата е построена и локализирана се вписва в самия терен.

     Вертикалната планировка се изгражда при  приключване на  всички строително-монтажни дейности и прокарване на всички външни комуникации, които минават през терена до сградата.   

    2. Изграждане на вертикална планировка

   3. Основни функции на вертикалната планировка:

  • лесен достъп до сградата чрез подходящ заход в приземната част
  • минимилизиране на изкопни дейности
  • лесно оттичане на повърхностни води
  • предпазва от срутвания, свлачища на земни маси
  • при денивилация се създава подходящ достъп чрез терасиране, което дава безопасни и нормални условия за ползване, без стръмни наклони и преходи.
  • нива на стълби
  • подпорни стени при необходимост
  • еститически вид на терена за есплоатация

 Повече на сайта и блога ни на адрес за  строителни услуги на  МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *