Строителство стоманени конструкции хале с МД-90, Варна

Строителство стоманени конструкции хале с МД-90, Варна се строи с носеща конструкция от стоманени профили. Те предварително са изготвени като проект с абсолютна точност на всеки един от елементите. Проектирането на хале включва и колони, които изпълняват носеща функция, с различни хоризонтални съеднинения. Върху тях може да се монтират стени, покрив по размери със сандвич панели.

1. Елементи при строителство на стоманена конструкция хале с МД-90

Елементите при строителство на стоманена конструкция хале с МД-90 имат множество предимства при изграждане. Този тип конструкция позволява не само бързо проектно бюджетно решение, но и бърз монтаж за нежилищната сфера на строителство.


Този тип конструктивни елемети имат една основна и допълнителна вторична носеща конструкция. Основната носеща конструкция се състои от напречни стоманени рамковидни елементи, позволяващи височина от седем-осем до 50-60 метра височина. Напречните рамки могат да бъдат от готови ферми, от Т образни елементи или горещовалцувани профили. Дължината на сградата няма предел, като единствено условие е при тяхното изграждане между стоманените рамки да бъдат от 4 -5 до 9 метра. Халето може да бъде построено и с квадратура до 100 м2 без вътрешни колони, но с ограничение на височина до 20 метра.

2. Строителство хале с покривни и стенни панели/сандвич панели

При строителство на хале се изпълват най-често в пракитака т. нар. сандвич панели. Те са както стенни, така и покривни.

  • Покривната система на панели TRS са листове поцинкованана ламарина, която позволява различна цветова гама по избор на клиента. Те са свързани обикновено с изолация от минерална вата с обем на плътност от ≥ 150 kg/m3 с различна дебелина и допълнителна PVC мембрана..Предимствата на покривна система TRS покривни панели/сандвич панели/ е техният сравнително лесен монтаж, отлични изолационни свойства и разнообразие от цветова гама на изпълнение на производство. Позволява лек наклон на покривната система.
  • Стенни панели имат разнообразие от цветове, профилни елементи. Обикновено имат скрит монтаж на сглобката. Имат добър естетически вид. Отлични изолационни свойства като хидро, топло и противопожарна безопасност. Те се състоят от два броя ламарина, която е поцинкована с изолация помежду им от минерална вата или полиуретан, която им осигурява високо енергийно число. Има допълнителни уплътнения, които дават още по-голяма енергийна стойност на подобно строителство от сандвич панели.

3. Заключение строителство хале с МД-90

В заключение за сторителство на хале с нашият екип на МД-90, Варна за строителството на хале може да кажем, че това е част от професионалният Ни опит в изграждането на подобни сгради. Повече информация за строителство на хале, видове, както и за други наши строителни услуги, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz

Стоманена конструкция промишлено хале – МД-90, Варна