Днешната „умна“ архитектура в строитлеството на къща с МД-90

    Ако направим една хронология на архитектурата от минало към настояще, ще се убедим в нейното развитие и промени през различните епохи.  Може да проследим измененията, модерните архитектурни течения на всяко едно време. Така поетапно може да стигнем до „модерната и умна “ къща днес.

Изменението на климата, множеството промени водят до един глобален подход за опазване на околната среда, за намаляване на вредните емисии и създаване на един общ здравословен климат на местообитаване. Една глобализация с обединяване на технологии и природа за една благоприятна среда на живот в създаването на т.нар. „умни“ къщи.

   1 . Проектиране на строителство „умна“ къща с МД-90 за Вас

    При проектирането на подобна „умна“ и пасивна сграда се определя първо средата, т.е мястото върху което трябва да бъде разположена, географски показатели като количества дъжд, вятър, слънце и т.н. С отчитането на тези природни фактори и средни годишни норми, се създава проекта като се използват най-подходящите природни ресурси за оптимална икономия на енергия.

2. Изчисления, норми за потребление на енергия на „умна“ къща с МД-90 за Вас

  • стандарт „умна къща“ се изчислява според  общото вътрешно потреблението на енергия. Той не не трябва да надвишава  15  kWh/м2  нетно отопляема жилищна площ на година, според експертите на строителна фирма МД-90
  • Максималното годишно жилищно енергийно потребление на  „умната“ сграда да е не повече  120 kWh/ на м2
  • Наличието на изолационна външна система трябва да създава абсолютна херметичност при строителество на „умната“ къща
  • Изграждането на вентилационна вътрешна система трябва да осигурява постоянна температура на помещенията при строителство на умна и пасивна къща
  • създаване на система за наблюдение и контрол на сградата, която може да се проследи от всяка една точка по света какво се случва вътре и вън около сградата при умно строителство къща

    Ново стандарт за за „умно“ пасивно присъствие на жилищно строителство и у Нас. Повече за подобни реализирани „умни“ проекти и строителство на къщи, както и информация за Нас, строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz