Нов „стандарт“ – строителство на пасивна къща с МД-90

1. Същност на понятието стандарт – строителство „пасивна“ къща днес – МД-90 за Вас

Сonstruction passive house MD-90

Строителство на „пасивна“ къща днес е най-високата степен на строителството и еталон за качество в световен мащаб, както и на нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област.   Строителството на пасивната къща осигурява почти на сто процента собственото си потребление на енергия .   Една „умна“ сграда, създадена от проектирането и с всички тези предимства на практика. Ще разгледаме тук с нашите консултанти най- съществените предимства на това ново „енергийно“ пасивно строителство на къщи.

2. Най-основните съществени предимства на новото „пасивно“ строителство на къщи с МД-90 за Вас

В тези нови предимства и стандарти се създава едно ново енергийно ефективно решение.

  • Стротелството на пасивна къща осигурява здравословното предимство на климатичната външна и вътрешна среда на сградата
  • Строителството на пасивна къща осигурава важното преимущество – постоянна температура в сградата, даваща абсолютен комфорт на обитаване
  • Създава нова екологична среда с използването на възобновяеми природни ресурси за т.нар. пасивна енергия, щадящи околната външна среда
  • Пасивната сграда има много по – дълга експлоатация за разлика от конвенциалната
  • Изградените вентилационни системи от ново поколение осигуряват нужните нива на влажност и еднаква температура на помещенията
  • Има перфектна звукоизолация без шум и странични дразнения

   Пасивната къща е изградена така, който и позволява да ползва съвсем минимално количество енергия. Тя е пасивна, тъй като получава своята енергийна необходимост от природни ресурси като слънцето, водата, въздуха. Има различни варианти на енергийно захранване за потребление от природните ресурси. Едно конвенционално строителство, дори да няма тези показатели на пасивност, може да бъде преустроено и превърнато в нискоенергийна пасивна сграда. Важно е преди всяко започнато строителство, да има изготвен проект, който да е изчислил нуждите от енергия, да се изчсли необходимият минимум, необходим за притежнание на подобна „пасивност“ на енергия на сградата. За да има този ефект основният принцип на следване е създаване на движение на въздуха отвътре навън и обратното при правилна вентилационна система и  изолация на пасивно строителство къща.  През сградната обвивка не трябва да преминава повече от 60 % на вътрешния обем на въздуха в сградата навън.  

     Накратко строителството “ пасивни“ къщи са уникални, създават не само комяфорт. Те са икономични, с висок стандарт на експлоатация, в хармония с околната среда в заключение. Те са наистина пасивни заради ниският разход, необходим за тяхното потребление и подръжка. Това е новият начин на енергийно пасивно строителство на сгради, предимства, които са заложени и в строителството на пасивни къщи днес у нас и в глобален мащаб.

     Повече за строителство на „пасивни“ къщи с Нас, както и на наши пасивни проекти за строителство на пасивни къщи на фирма МД-90 за Варна и област на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz