Строителство сгради, категории с МД-90

1. Същност на строителство

     Строителство обхваща всички строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата на определен район – от сгради, до комуникации и съоръжения. Всички те се разделят на категории, в зависимост от техният мащаб и специфичност. Тук ще разгледаме практически категориите, които отговарят на жилищно и нежилищно строителство.

2. Строителство сгради, категории МД-90

     Строителството на сгради се разделя на категории, които съответстват на редица показатели, на които трябва да отговарят и с които ще Ви запознаят от строителна фирма МД-90 за Вас. Ще получите повече информация за категории с Нас, ще научите различните категории строителство на които  съответстват обектите с V  и  VІ категория. Те са и най-често използваните в практиката.

2.1. Строителство V категория с МД-90

За строителство от І категория ще Ви запознае строителна фирма МД-90:

 • характерна за сгради жилищно строителство, вили, съоръжения с площ до 1000 кв.м
 • строителство на сгради за обществено обслужване с не повече от 100  места
 • при строителство на производствени халета до 50 работни места
 • преустройства, смяна статут строеж, реконструкции
 • допълнителни застроявания към основна сграда

     2.2 Строителство VІ категория с МД-90

Ще разгледаме всички видове строителство от VІ категория с нашите консултанти на строителна фирма МД-90:

 • строителство на стопански постройки и предназначение
 • строежи от допълващо застрояване
 • оранжерии с площ до 200 квадратни метра
 • ремонти на елементи от техническата инфраструктура
 • строителство на огради, паркови заграждения с височина до 2.20 м от съответния терен
 • изкопи, насипи до 1м дълбочина и 30 кв. метра
 • строителство подпорни стени до 2 м над нивото към  прилежащия им терен
 • остъкляване на балкони, тераси / с изкл. на първа линия улична регулация/
 • времеви открити паркинги с разрешение за строеж
 • строителство на детски, спортни площадки с необходимото разрешение за строеж
 • строителство на открити обекти със съответните разрешения за поставяне и т.н.
 • басейни до 100 кубически метра в поземлен имот /ПИ/

   Всички видове категории строителство се определят според номенклатурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на територията на страната.  

   Повече за Нас, нашите строителни услуги, вкл. гореизброените обекти, може да видите на сайта и блога ни за Вас на адрес – https://www.md90.biz