Строителство „пасивна“ къща – един устойчив модел строителство днес

1. Същност строителство „пасивна“ къща

– устойчив модел строителство пасивна къща е сравнително нов термин, с който се характеризира строителство на къща, която не само притежава практичност и функционалност, но и използва определени природни ресурси в региона за получаване на почти нулево  потребление на енергия.

  „Пасивното“ строителство на къща притежава устойчивост и нов стандарт, който е съобразен с околната среда. Едно пасивно и модерно строителство на къща, с приложение на новите технологии за изграждане на уютен и енергийно ефективен дом.

   Изграждането на „пасивни“ къщи е необходимост по много екологични и практични съображения. На практика те изразходват толкова енергия, колкото произвеждат. Тенденцията е тяхното присъствие да става все повече и подобен род пасивни къщи да произвеждат повече енергия, отколкото могат да реализират. Така ще намаляват не само разходите за домакинство на подобна пасивно строителство на къща, но и ще постигнат  нужното и важно равновесие с околната среда и природата с почти нулево потребление на енергия.

Строителство „пасивна“ къща от определено време вече е стандарт, който се прилага не само у Нас, но и в глобален мащаб. Това е мащаб, който е валиден не само за ново строителство на еднофамилни къщи, но и за всички видове сгради.
 Средното оскъпяване на ново „пасивно“ строителство е в порядъка на 10 – 15%. В България това оскъпяване е в рамките на около 20 процента. Това е така поради занижените норми за качество, които има в нашата страна. Но независимо от всички тези стойности, пасивното строителство осигурява много по-голям комфорт и стандарт на живот и в дългосрочна перспектива се изплаща многократно.

2. Строителство пасивна къща с МД-90 за Варна и област

За да бъде една къща „пасивна“ трябва да има следните стойности на потребление на енергия:

  1. Максимално годишно потребление на енергия не повече от 120 kWh/m2. Това включва общо отопление, гореща вода и електричество за годината.
  2. Пасивната къща трябва и през летните и през зимните дни да има постоянна температура следствие вентилационна система, която циркулира въздуха, който влиза в сградата.
  3. Пасивната къща трябва да има определени стойности на коефициент за въздухопроницаемост, който и дава оценка за енергийна ефективност
  4. Пасивната къща осигурява здравословен климат на местоживеене и на комфорт.
  5. Пасивната къща вече не е избор, а почти задължително условие за ново строителство – новото поколение сгради
  6. Пасивната къща опазва околната среда чрез използване на нейните ресурси като слънце, вятър, дъжд и т.н. и я превръща в тази т.нар. „пасивна“ енергия

  Строителна фирма МД-90 за Варна и област има изградени подобен тип „пасивни“ къщи в региона.  Повече за „пасивно“ строителство на къща, ще намерите на сайта и блога ни за Вас – htpss:// www.md90.biz