Строителство срещу обезщетение на имот – плюсове и минуси или продажба на имот

1. Кога говорим за строителство срещу обезщетение на имот?

Строителство срещу обезщетение на имот с неговите минуси и плюсове е начин на взаимовръзка между две лица, независимо дали това са физически или юредически. Обикновено едната страна е строителна фирма, която иска да строи собствена сграда и обезвъздемява собственика на парцела с процент от застроена жилищна площ в новата сграда. Този начин на строеж се нарича строителство срещу обезщетение. Собственика може да получи по договаряне офис, ателие, магазин или апартамент според взаимосвързаното споразумение. Все пак с понятието обезщетение не се обобщава точната форма между договорените условия. На практика и двете страни получават определени клаузи според договорената стойност.

Строителство срещу обезщетение или продажба на имот е дилема, която има много страни и на практика е въпрос на личен избор и индивидуално предложение. Да не забравяме, че понякога наличието на парцел, не означава задължително строителство за собственика на имота. А и не винаги може да се осигурят необходимите инвестиции за подобен проект.
Със строителна фирма МД-90 ще разгледаме ползите, минусите при едно такова предложение за Вас. Обикновено това е сделка, която трябва да удовлетворява двете страни еднакво положително и взаимооизгодно.

1. Плюсове при строителство срещу обезщетение на имот

Плюсовете при строителство срещу обезщетение са много. Ще разгледаме някой от най-важните за Вас с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област.

Строителство срещу обезщетение имот
 • Съществен плюс е че, строителна фирма поема обекта с инвестиране от самото проектиране до въвеждане на строежа в експлоатация за самия собственик.
 • Обезвъзмездяване на собственика на парцела в процентно съотношение с вече готова жилищна или нежилищна площ при сключване на съответна доброволна спогодба е друго негово предимство.
 • Ползата за собственика на парцела – получава част от готова застроена площ, като единственото условие е даване право на строеж върху имота, който притежава.
 • Липса на данъчно облагане при получаване на обезщетение застроена площ срещу парцел
 • Ползата за строителя срущу обезщетение на имот се изразява единствено най-вече в осигуряване на парцел за застрояване. Не се налага да се търси подходящ терен за тази цел и да губи време и средства.

2. Минуси при строителство срещу обезщетение имот

 • Минус при строителство срещу обезщетение е единствено, времето на строителство до получаване на застроена площ, свързани с определени нормативни изисквания.

Много хора си задават въпроса как се определя процент на обезщетение за определен район и има ли законосъобразни правила?

За да се определи процент на обезщетене се взима предвид съответният район и неговото местоположение. Среден размер на обезщетение на парцел варира ото окло 20-25% в зависимост от неговата локация. Друг фактор който определя процентите е наличието на конкуренция в района, има ли други парцели със същите условия на застрояване или са на изчерпване. Колко е голям парцела и какво застрояване позволява. Понякога за определен парцел и неговото обезщетение стоят повече от един собственик и това утежнява обстановката и нещата не винаги стигат до решение. Друг фактор, който оказва влияние върху процентите на обезщетение са по-малките парцели или т.нар. маломерни парцели. Те имат ограничено застрояване, тъй като трябва да се спазват коти, граници и т.н.

3. Продажба на имот пред обезщетение на имот

Продажбата на имот пред обезщетение имот имот е условие, което има субективна стойност. Всяка една инвестиция или продажба зависи от индивидуалните особености на имота, от неговите собственици, от конкретната цел, възможности, гаранции, срокове, цел и т.н.

Най простото правило все пак остава съпоставка цена застроена площ срещу цена квадратен метър земя при колебание. Това е начин, по който може да се направи една средна калкулация при която да вземете правилното за Вас решение.

Всичко за строителство срещу обезщетение имот или продажба имот, както и за всички наши строителни услуги, на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz

10 thoughts on “Строителство срещу обезщетение на имот – плюсове и минуси или продажба на имот”

 1. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 2. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 3. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 4. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 5. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 6. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 7. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 8. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 9. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 10. Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *