Строителство „лятна“ къща – правила и норми

   Много често си мислим че строителството на лятна къща извън града е много по лесно и опростен начин на строителство. Но и това ниско строителство на лятна къща има определени условия, с които трябва да се съобразяваме според законовите разпоредби за подобен вид строителна инвестиция на лятна къща

Обикновено такъв тип строителство на лятна къща е извън града. Трябва все пак да знаем къде може да се строи, какъв статут трябва да има земята за тази цел. Може ли да се строи върху имот, който няма статут на вилна зона, а е земеделски имот да речем? Тук с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 ще Ви отоговрим за условията и възможностите да се строи върху земеделска земя. Да, възможно да се строи на земеделска земя, но при условие, че териториалният план на района позволява подобен тип сгради – вилни, жилищни, стопански постройки и т.н. 

2. Има ли нужда от разрешение за строеж строителството на лятна къща?

    За строителството на лятна къща, която не е предназначена за целогодишно живеене не е нужно да се издава разрешение за строеж. Условията за строителство на лятна къща без разрешение за строеж има следните условия:

  • къщата трябва да бъде не повече от един етаж
  • общата и площ на РЗП не повче от 35 м2
  • площта върху която се строи трябда да има най-малко 500 м2
  • необходимост на нейното нанасяне  в архивите на съответната районна държавна служба с описание на вида строеж и неговото предназначение

3. Кога се изисква разрешение за строеж строителство на лятна къща?

    Ако искате стротелството на лятната Ви къща да притежава по-голяма застроена площ, означава, че ще имате изискване за издаване на разрешение за строеж.  Има и допълнителни условия и изискванията за строеж на къща, когато е за целогодишно живеене. Това обикновено е свързано със смяна статут на земята и нейното предназначение. Това налага подаване на необходима документация към съответната община. Едва тогава след необходимото одобрение и задвижване на процедурата към следващите стъпки на строителна документация

    Най – доброто решение при строителство на лятна къща е да знаете каква ще е нейната цел, колко време от годината ще я използвате и т.н. За повече информация и консултация, строеж на къща, документация може да се обърнете към Нас строителна фирма МД-90 за Вас на адрес: – https://www.md90.biz