Строителство на къща с МД-90 и как да разпознаем качествено и некачественото строителство

1. Качественото строителство на къща – основна характеристика за строителна фирма МД-90 за Варна и област

      Нашият екип на МД-90 инвестира винаги в стротелство на къщи и качество на изпълнение. Това е задължителна част от нашата работа в този бранш.. Качеството при стротелството, особено при по-малки строежи е все по-предпочитан вариант през годините, дори и по време на икономически кризи. Така се запазва в разумни стойности пазарната цена независимо от инфланцията.  Винаги при строителството на остават най-важните следните покатели: качество, срок, бюджет. Всяка една промяна води до промяна и на някой от тези три показатели. Но качеството не трябва да бъде един от тези променливи стойности.  Това е лицето не само на фирмата – изпълнител, но и е оценка на цялостната визия, която има самата сграда. Показва видимо  т.нар.  „черни“ точки, които не могат да бъдат скрити дългосрочно в стротелството на еднофамилна къща. .  Материалите не изчерпват понятието за качество в строителството на къщата. . Важен фактор е човешката дейност, тъй като това са взаимосвързани условия на изпълнение.

Така че ако се налагат промени, те трябва да бъдат свързани с промяна на бюджет, срокове, но не и качество. Колкото една сграда притежава нужното високо качество, толкова нейнота стойност се запазва за по-дълъг период от време.

2. Как може да познаете една подобно „некачествено“ строителство на къща?

Едно „некачествено стротелство на къща може да бъде разпознато ако сте малко по наблюдателни според специалистите от МД-90 по някой дори на пръв поглед елементрни показатели:

  • Ако минавате край строеж на къща и той е на ниво основи и Ви  направи впечатление,  че повърхността на бетона е неравна, че има шупли или други забележки означава само едно. В строителствто на къщата е използван кофраж, който е некачествен и амортизиран. Това няма голямо значение за здравината на оснавата, но показва отношението на строителя към строителство на сградата и на по-късен етап от нейното изпълнение.
  • На ниво основа при строителството на къща е важно наличието на хидроизалация, която е заложена на сградите още на проектно ниво. Нейното пропускане води до вложаване на основите и съкръщава техният живот, както и намаля тяхната здравина и устойчивост.
  • Липса на качеството в материалите се отразява неминуемо и върху цялото стротелство на къщата
  • Липса на достатъчен контрол при всеки един етап при стротелството на къщата, неиззбежно водя до нарушаване и на качеството в по-големи мащаби, както по отношение на материалите, така и за човешката дейност.

        В обобщение може да се каже, че при наличие на качество при строителството на еднофамилната къща в случая, е важно да бъдат спазени проектните изисквания, да се следват бюждетните норми и да има най-вече непрекъснат мониторинг и контрол.  Не изключвам и екипа от правилно подбрани квалифицирани специалисти за всеки един етап от дейността при стротелство на къща.    Това са трите ключови елемента за едно строителство на къща, където качеството е част от визията на сградата и нейните собственици.    

         Повече за нашето строителство на еднофамилни къщи до ключ, информация за Нас, както и за довършителни работи при стротелство на къща, , строителни ремонти, ще намерите на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz