Строителна Фирма Мд-90 | Варна info@md90.biz 0988983877

Строителството на еднофамилни къщи – един бърз справочник с Нас

Еднофамилна къща
       За хора, които това не е част от техният живот и професия, строителството е сложен и дълъг процес, който има много неизвестни. Затова когато решите да посроите своя дом е важно да се доверите на хора, които имат дългогодишен стаж и могат да изпълнят строежа от неговото проектиране дори до въвеждането му в експлоатация.
   Нашата цел е това да не бъде вашият път към Голгота, а  един осъществен проект, който искате в личен план.  Това е възможно разбира се, ако следвате нашите съвети на строителна фирма МД-90 за Варна и област:
  • Не подценявайте строителните книжа, които съпътстват строежа, тъй като това е важна и неизменна част . Няма смисъл от излишни проблеми и наказателни постановления за нарушенията .
  • Един обект може да започне строителни-роментни дейности само при наличие на Разрешение за строеж. То трябва да е в необходимите срокове и норми.
  • Скрючване на договор с фирма-изпълнител с описани клаузи по договор за изпълнение.
  • Гаранции от фирмата за извършваните СМР и необходимата строителна документация към тях.
  • Технически изпълнител, който да следи за работният процес и да носи отговорност за настоящите задачи и контрол.
  • Началото на строежа започва с откриване на строителна линия и площадка и определяне на строителна линия и ниво  на строежа.
  Това са само част от правилата за започване на строеж на еднофамилна къща, а повече за строителна фирма МД-90, както и за наши обекти, може да видите на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz