Сградите  – един от най-големите консуматори на енергия

                      

1. Сградите и тяхното строителство

      Строителството, независимо дали е промишлено, жилищно употребява  огромна част от физическите реални запаси в световен мащаб.   Естествените запаси са основна част от този отрасъл и потреблението е повече от 30-40 процента. Това налага да се създават различни зелени програми, които да намалят и регулират подобни цифри в по-ниски стойности.  Все по-често стана практика използването на рециклирани материали, технологични  материали с минимални влияния върху околната среда,. Акцентира се върху създаването на определена устойчивост, която да работи не само върху строителният сектор, а върху всички аспекти на човешката дейност, като се започне с намаляване на  замърсяването на въздуха, създаване на условия за намаляване риска от повишаването на климатичните промени,   създаване на възобновяеми природни източници , здравословен климат на живот и т.н.

        За да се получи подобна картина е важно заедно  да работят активно в създаване и утврждаване на   т.нар. „зелено“ планиране и развитие в глобални размери. Само така ще може да се запази нашата планета от глобалните катастрофални географски, икономически и социални,  финансови последствия.  

      2.  Цел на „зелената“ енергия в строителството

   Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област и нейната концепция за тази „зелена“ енергия и цел е създаване на едно ново строителство, което да има не само по високи стандарти като микроклимат, но и да може да изгради една необходима взаимовръзка външна и вътрешна среда. Тази необходима симбиоза между хора и околна среда е приложимост, без която не бихме могли да съществуваме.

    Например важно е да се проследи и използва по най добрият начин всеки един органичен материал  –  от невото добиване, производство, обработка и се стигне до начина на използване и експлоатация в строителството.  Трябва да бъдат създадени сгради, които имат не само изолация, но и да могат да вентилират постоянно топлия и студен  въздух за осигуряване на една  постоянна вътрешна температура с необходимите показатели, независимо от външните атмосферни условия. Така ще бъде направена крачка към едно ново „зелено“ строителство, създаване на зелен дизайн  – еталон за качество и комфорт на вътрешна и външна  околна среда.  

3. Резултати от зеленият дизайн в новото строителство на къщи с МД-90 за Вас

  Повече за подобни „зелени“ проекти и строителство на къщи може да намерите на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адреса за Вас – https://www.md90.biz