Строителство на сглобяеми енергийни къщи

1. Същност на енергийни сглобяеми къщи с МД-90 за Вас

Същност на енергийни сглобяеми къщи с МД-90, означава само едно – енергийните сглобяеми къщи имат нисък разход. Това е така въз основа на на технологичните изолационни материали и че по-голямата част от тях са изградено основно от дърво. Дървото е из. Така те дават нисък разход на консумация на енергия, която превръща къщата в енергийно-ефективна. За да отговаря на тези стандарти консумацията на енергия, която и е нужна не трябва да надвишава от около 35-50 квтч/м2.а За изграждане на енергийни сглобяеми къщи най-предпочитаният и подходящ материал си остава дървото.

2. Предимства на сглобяеми енергийни къщи:

Много пъти сме говорили за предимствата на сглобяеми енергийни къщи. Но при тях, както при всички други отрасли нещата се променят непрекъснато като технологичен процес, материали и т.н. Развитието на технологичните материали, ресурси определят и начин на строителство на енергийните сглобяеми къщи.

Все повече се говори за енергийна ефективност във всички сектори. Това е отличително най – вече и в строителният сектор, където процента на въглеродни емисии е висок. А с това ново поколение строителство на сглобяеми енергийни къщи се стига до все по-ниски стойности на потребление на енергия.

При строителството на дървени сглобяеми енергийни  , основната част от изолациите се вграждат в конструкцията. Самата конструкция е от дърво, което само по себе си е отличен изолатор. Това води до липса на каквито и да било термо-мостове и невъзможността да се образува конденз и мухъл вътре в къщата. С други думи, пла

строителство сглобяема къща

  • Конструкции. При строителство на дървени сглобяеми енергийни къщи, основната част от изолацията се вгражда още в самата конструкция.
  • Основи. Основата на сглобяемите енергийни къщи е като при конвециалното строителство. Най – подходящи за ниско строителство на сглобяемите къщи са т.нар. ивичести фундаменти от желязо-бетонни колони, свързани към здрава земна основа.
  • Енергийна ефективност. Постига се с различните технологични съвременни облицовки, външни и вътрешни изолации, висок клас дограма и т.н.
  • Срок на изпълнение. Сложността на проекта все пак определя и времето на изпълнение. При всички положения времето на изпълнение е съкратено в пъти от това на конвенциалното строителство на къща.
  • Бърз монтаж. Материалите за изграждане на подобна сглобяема енергийна къща са по олекотени, имат по – бърз начин на монтаж, без мокри процеси. Всички тези предимства се компенсират с допълнителни системи от изолации за осигуряване на нужните комфорт и качество на живот в сградата.
  • Възобновяеми и екологични материали. Сглобяемите енергийни къщи се строият с екологични и възобновяеми природни ресури. Това допринася и за опазване на околната среда от вредни емисии, а и създава комфорт и условия за здравословен начин на живот, който всеки иска да притежава.

Повече за строителство на ниско-енергийни сглобяеми къщи, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz