Реконструкция сграда – част от  историята днес

1. Същност реконструкция сграда

Реконструкцията на сградата е възстановяване в автентичен вид на всички конструктивни елементи, части, инсталации с цел увеличаване устойчивостта на сградата и нейният дългосрочен живот на експлоатация.

  Но при реконструкция на сградата се възстановява не само нейният автентичен вид, но и всеки един детайл трябва да говори за времето, когато е построена. Все пак сградата отразява времето, епохата, в която е била построена. Това обикновено включва множество орнаментика в детайлите към сградата. – обикновено от наличието на балюстри, корнизи, капители, пиластри, фигури  и др.  

2. Нормативни изисквания за реконструкция сграда

За спазване на горепосочените нормативни изисквания за реконструкция сграда, е необходимо изготвянето на проектни части с фактическото съществуващо положение на сградата. Това включва основно: Геодезическо проучване и становище, Конструкции, ВиК, Ел, Пожарна безопасност, ПБЗ, Енергийна ефективност и т.н. Всяка сграда за реконструкция има своя индивидуалност. Това налага и индивидуален подход и решение за всеки един детайл. Все пак сградата трябва да се реконструира и да бъде годна за експлоатация в дългосрочен план.

Днес с новите технологии и разновидности на материали дават възможност да се извърши реконструкцията на сградата абсолютно точно. Позволява да притежава показатели като устойчивост, здравина, енергийна ефективност. Един по-висок стандарт от този, който е имала в първоначалният си вариант.

3. Реконструкция сграда – изпълнение с МД-90 за Варна

rectavraziq proekt

    Пресъздаването на подобен род реконструкция сграда и тяхното възстановяване е част от  от архитектурните технически умения на строителна фирма МД-90 за Варна и област

   Повече за реконструкции сгради, реализирани обекти и  повече информация за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна, на адрес – https:// www.md90.biz.