Покрив, наклони, видове с МД-90

Покрив – видове наклони с МД-90

Какъв наклон да има Нашият покрив естествено зависи от множество фактори. Трябва да се съобразим с архитектурата на сградата, което все пак не е на първо място, а по скоро е комплексно решение. Все пак неговата основна функция е да защитава сградата от атмосферните външни влияния по най-добрият начин.Най-подходящият наклон на покрив при строеж на сграда определено зависи от много фактори, най- вече от специфичните климатични особености на района.

Правилата за наклон на покрив са регламентирани според нормативните на ЗУТ. Там има обозначени различните норми с препоръчителни минимуми и максимуми. В общи линии е всеизвестен факт, че един покрив с по-голяма площ позволява по-малък наклон. Ако покрива е разделен на елементи, това предполага и по-голям наклон.

2. Видове наклони покрив – характеристики

    Видове покриви както вече казахме зависят от географските райони, наклоните се изчисляват според специфичните изисквания за всяка една сграда.

  • В със средиземноморски климат е характерен наклон на покрив от около десет до петнадесет градуса. Това е така поради морските бризове, които са неизбежна част от географката ширина.
  • В райони с планински релеф е за предпочитане покрив, който има големи и стръмни наклони от порядъка на 40.50 градуса. Там падат повече снежни покривки и е важно да не задържа сняг, лед или вода по своята повърхност. А по този начин се създава най-малката съпротива на подобни атмосферни влияния.

3. Изграждане на покриви с МД-90 за Варна и област

В заключение може да кажем, че правилно изграденият покрив дава дълга и безпроблемна експлоатация с минимална текуща поддръжка във времето.   

Повече за изграждане на покриви, независимо дали това е или стара сграда, може да се обърнете към Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz

 

В заключение може да кажем, че правилно изграденият покрив дава дълга и безпроблемна експлоатация с минимална текуща поддръжка във времето.   

Повече за изграждане на покриви, независимо дали това е или стара сграда, може да се обърнете към Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz