Подпорни стени –  проектиране, същност и значение

                     

     Подпорните стени изпълняват много важна фукнкция и има места, без които не би могло да бъде изградена инфраструктурна зона. Те са особено необходими при меки, глинести почви, където вероятността от припълзване на земните маси е много висока. Но все пак има условия при изграждането на подпорна стена и не може да бъде направена на всеки един терен. Но при наклон, не повече от 10 градуса те са абсолютно необходими. Те не само стабилизират терена, но и увеличават неговата полезна площ.  Височината, коятно трябва да има една подпорна стена  също се определя по редица показатели. Минималната височина започва от един метър и може да стигне до повече от два, три и повече  метра.   При по ниска височина подпорната стена няма много високи технически функции, а по скоро декоративни. Докато при по – големите височини, трябва да има повече изчисления за различните външни влияния и фактори.

  1. Показатели за изграждане на подпорна стена

  • според състав и вид материал – водопропусктливост, тежина, натиск върху почвата, сеизмочност, трайност, устойчивост на атмосферните условия,  и т.н.
  • според монтаж подпорна стена: хоризонтал, вертикал

   Независимо каква подпорна стена сте решили да имате е важно да бъдат направени опрелени изчисления от професионалисти, за да не се окаже безполезно нейното строителство и разрушаване. В разумни граници подпорната стена осигурява допълнителна сигурност на основата. Но при увеличено натоварване е неизбежно изчисленията на специалисти в тази област. Необходимост, която предпазва от тежни икономически последствия и загуби.

    Повече за нашите строителни услуги, изграждане подпорни стени и системи, ще намерите на сайта и блога ни на адрес – https://www.md90.biz