Основни норми при „пасивно“строителство с МД-90

                       

     Основни норми при пасивно строителство на къща е част от Нашата работа на строителна фирма МД-90 за Варна и област. Както много пъти сме казвали днес пасивното строителство заема основна част от строителството в България. Това е така, тъй като при подобно пасивно строителство енергийните нужди на отопление и охлаждане драстично намаляват. Говорим за повече от 60-70%  икономия на ресурси. Това дава възможност за създаване на много по-високи стандарти не само на качество, но и на експлоатация. Нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна с няколко основни норми, необходими при пасивното строителство на къщи.

1. Правила за пасивно строителство с МД-90:

passive house MD90

     

  1. Правило за пасивно строителство е наличие на иновативна външна топлоизолация, с характеристики по проект за пасивно строителство. Тези проектни изчисления са на база  климат, местоположение, вид материали и т.н.  На практика се прави изчисление на количеството енергия, преминаващо за  единица време през единица повърхност, с разлика от  1 градус. Дебелината и качеството на топлоизолацията определя и нейната ефективност.
  2. Правило за пасивно строителство е изграждане на автоматична или механична система за вентилация , вкл. отопление и охлаждане с осигуряване на постоянна температура вътре в помещенията. Изчислението на кофициента за постоянна вътрешна температура е важна част от пасивните резултати на тази система.  Например при наличие на свеж въздух се осигурява отределен  обмен на топъл и студен въздух. Правят се изчисления за установяване на точно енергийното число за регулацията на постоянна климатична микросреда в помещенията. Например ако външната температура е 7 градуса, при обмяна с топлия вътрешен въздух, температурата влиза около 16 градуса. По този начин се осигорява един сравнително лесен начин за енергийна ефективност само от този фактор.
  3. . Херметичност на помещенията – постига се с уплътняване на фуги, пукнатини на стени, тавани, ъгли. Пасивната къща е херметически затворено пространство. Не трябва да има отчитане на въздушни течения или разликата не трябва да надвишава повече от  от 0.6/час на външно и вътрешно налягане на въздуха.
  4. За пасивна къща – прозорци, врати с много ниско число на топлопреминаваемост. А наличието на оборудване от двойни или тройни стъклопакети с инертен газ осигурява ниски емисии. Стъклото  накратко   отразява топлината през студените дни, а през топлите  задържа топлината извън сградата.   
  5.  Използване на екологични материали при пасивно строителство, както и такива, които могат да бъдат повторно вкарани в употреба или рециклирани. Тяхната възобновяемост води до намаляване на отпадъците и опазване на околната среда.  
  6. Използване възобновяема енергия от природни източници – слънчевите панели, дърва, фотововолтаични системи, ветрени генератори и т.н. Всички тези варианти са решения, които правят строителството на къщи устойчиво, с мисъл за бъдещето.

Всички гореизброени норми и правила при пасивното строителство са взаимосвързани. 

Повече за Нас, както и пасивно строителство, може да намерите на  сайта и блога ни –  строителна фирма МД-90: https:www.md90.biz