Основата – най-важната част за сградата

Основата на сградата е най-важната част за нейната устойчивост. Голяма част от хората, които нямат нищо общо със строителството не са наясно колко важни са основите, за здравината на сградата. Няма значение от типа сграда. Тя може да е жилищна, промишлена, вилна и т.н. 

1 . Основа сграда и устойчивост

  Основата на сградата и нейната устойчивост и здравина се определя още от самото проектиране, от заложените данни за типа почва, има ли подпочвени води, етажност, натоварване, материали и т.н.

    Тук ще разгледаме с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област видовете основи, техните предимства и недостатъци в основни линии.

    2. Видове основа сграда

Видовете основа на сграда могат да бъдат с :

  • Ивичест фундаментза основа сграда. Подходящ като приложение за райони, където почвата е здрава, с ниско ниво на влажност и здравина. Този ивичест фундамент за сгради е универсален. Има сложност при изпълнение. Изисква осигуряване на технологично време за якост на бетона. Има  изключително дълъг експлоатационен живот.
  • Пилотен фундамент на сграда. При този фунднамент се използват стоманобетонни подпори. Те се монтират до здрава почва през определен интервал свързани за повече устойчивост. Подходящи са за всяка почва и район. Имат най-висока гаранция на експлоатация. Но за тази цел монтажа трябда да е изпълнен задъжително от професионален екип. Основен недостатък е липсата на мазе при строителство с пилотен фундамент на основа сграда.
  • Монолитна плоча за фундамент –  изграден е изцяло от бетон /10-15 см/ върху  уплътнен пясъчен – чакълен слой, с рамка от арматура. Подходящ за монолитни сгради, с високо натоварване, както и за глинести почви. Осигурява твърдост и надеждност на сградата, но се оскъпява значително заради голямото количество плътен бетон, което е нужно за неговото укрепване.
  • Фундамент колонен на сграда –  колоните могат да бъдат дървени, бетонни, или каменни. Характерен за къщи, с олекотена конструкция, с ниско натоварване. Това са дървени, метални конструкции и др. подобни. Почвата трябва да е здрава, без влага. Цената при подобен колонен фундамент е с ниска себестойност като материал и труд.

Надявам се, че нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна е област сме Ви били полезни с информацията за една от най-важните части при строеж на сгради – тяхната основа. Тя е нейната гаранция безпроблемен и дълъг живот и максимална устойчивост.

  Повече информация за строителни услуги, ремонти, довършителни работи в областта на строителството за Варна и област на сайта и блога на строителна фирма МД-90 на адрес – www.md90.biz