Ограда, видове, плътност, застрояване

     Оградата е първата индикация, която се маркира за начин на собственост на парцела.  Нейната функция е многофункционална в зависимост от вида ограда, която изберем.

   Оградата подсказва много и  за нейният собственик и избора, който е направил. Тя е първото нещо, първото впечатление, което си създаваме несъзнателно,  за това което виждаме. За правилният избор е важно стила на сградата и оградата да не се отличават, а да бъдат в един стил, да са едно цяло. Това ще е гаранция за нейното правилно позициониране и визия.  

1. Видове ограда с МД-90 за Вас:

 • строителство на ажурни или т.нар. „отворени” огради /обикновено от елементи с ковано желязо/
 • строителство на смесени огради/комбинация между ажурни и плътни/
 • строителство на плътни огради, които са изцяло затворени от плътен зид през който няма достъп за наблюдение или видимост.
 • строителство на телени огради
 • строителство на ървена огради
 • строителство на каменна огради

според правила и норми за изграждане на огради по наредбите на ЗУТ.

      Консултантите на строителна фирма МД-90, ще Ви запознаят с някой от нейните основни разпоредби:

  2. Вид застрояване и плътност на ограда с МД-90 за Вас

  • При изграждане на нова ограда, ако искате тя да е по-висока от 0.60 см,  но тя граничи с имота на Вашият съсед, трябва да имате задължително неговото писмено съгласие.
  • лицевата част на оградата в имота не може да надвишава  0.60 см плътност на строеж.
  • ако решите да изградите висока ограда, нейното максимална височина трябва да бъде  не повече от  2.20 см между отделните имоти
  • при леките огради от тел или дървени огради, дори върху бетонна основа нямат нужда от разрешение за строеж, както и съгласие от съседните имоти за тази цел.

       Повече за изграждане на огради, както и за съоръжения на техническата инфраструктура като вертикални планировки, площадкови съоръжения и др. може да намерите на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz