Няколко съвета при покупка на парцел за строителство

Когато купувате парцел за строителство, трябва да знаете, че това е инвестиция, която се изплаща във времето. Тук консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област,  ще Ви дадат някой от най-важнитесъвети, които да спазвате. Те са елементарни, не са сложни за изпълнение, но всяко едно недоглеждане, свързано с тях, би довело до неблагоприятни сериозни последици.

1. Съвети за покупка на парцел строителство с МД-90 за Вас

  • Важно е в кой район е парцела за строителство, който искате да купите и дали позволява бърза ликвидност при нужда;
  • Вижте парцела все дали е в урегулирана територия /УПИ/ или притежава земеделски статут /ПИ/. Това ще има голямо значение, когато решите да строите.
  • Проветете наличие на комуникации и на какво разстояние са от Вашия парцел. Това ще е много важно преди да започне самото строитлество.
  • Разгледайте поне няколко оферти за парцели, преди да вземете крайно решение за покупка
  • Трябва да видите дали имота за строителство има тежести, задължения и дали всичко е в изправност като документация за покупко-продажбата и тяхната валидност. Това може да проверите в държавните учреждения или да се консултирате с юридически лица при допълнителна необходимост;
  • Сключете Предварителен договор за покупко-продажбата на парцел за строителство. По този начин може да бъдете по-спокойни и всички клаузи уточнени във формална, писмена форма между двете страни. Но не забравяйте, че унищожаването на Предварителния договор от едната страна, води до финансови загуби в рамките на предварителното капариране (обикновено в рамките на 10-12 % от стойността на сделката);
  • Проучете добре възможности и ползи преди да решите да купите парцела за строителна дейност, т.е не давайте цена, която е по-висока от пазарната себестойност.
  • Ако сделката за покупко-продажба на парцела за строителство ще се извършва с пълномощник, проверете заверката и оригиналността на пълномощното.

Повече информация в областта на имоти, строителство и строителни услуги, може да намерите на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz