| НОРМИ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

Нормите за устойчиво строителство са повече при неговото осъществяване, тъй като се използват енергийно-ефективни ресурси, има повече контрол, стандарти за по-добри крайни резултати. Разбира се най-вероятно с увеличаване на норми и стандарти, неминуемо ще доведе и до повишаване на разходите при устойчиво строителство на къщи, а оттам и тяхната пазарна цена.  

1. Система за устойчиво строителство с МД-90

     Системата за контрол за устойчиво строителство е съгласувана с ЕС. Вече е въведена и у нас, като се акцентира върху качеството на материали, европейските стандарти за проектиране на конструкциите в строителството. Тази нова стандартизация за устойчиво строителство ще повиши качеството не само на самите материали, но и ще се отрази върху  цялостното развитие на строителният сектор в областта на жилищното строителство. Ние от строителна фирма МД-90 за Варна и област сме част от тази глобална система за устойчивост и стандарт на строителство днес.

  2. Фактори за устойчиво строителство

  • – икономически фактори за стандартизация устойчиво строителство
  • – социален фактор за стандартизация устойчиво строителство
  • – екологичната сфера за устойчиво строителство, която има много важно значение и върху другите две области.

  Тези фактори за устойчиво строителство са взаимно свързани за правилно балансиране и получаване на положителни иновативни резултати. Те работят за  осъществяване на  зелени стандарти и  устойчиво развитие в строителството.   Създава се една нова икономическа и бизнес среда. Тя със своя инструментариум работи за обединяване на целите и задачите на  една глобална устойчива система.    Резултатите са една устойчива система на общо развитие и положителни резултати. Нови технологии, материали определят и новите устойчиви тенденции на развитие в строителният сектор.

      Повече за устойчиво строителство на сгради, преустройства, ремонти може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област.