Надстрояване на къща – едно функционално решение

                                      

1.Надстрояване на жилищна сграда

   Това е едно практично решение да се използва при възможност въздуха над сградата. За тази цел все пак е нужно да се знае дали все пак е възможно това, дали сградата и нейната конструкция позволяват това надстрояване.  Важно е да се знае дали все пак е надигане височината на покрива или е един съвсем нов жилищен етаж.  Но все пак всяко  надстрояване на сграда е свързано с ново строителство, което от ствоя страна изисква проектна документация вкл. до въвеждане в експлоатация.

2. Надстрояване, последен етаж

    Надстрояването на къщата по никакъв начин не трябва да изглежда очебиещо и различно от общата и фасада. Трябва така да бъде изградено надстрояването, че то да се слива и вписва в останалата част на сградата. Тоест да няма разлика в това преди и след настрояването. За тази цел трябва да се спазват едни и същи цветове, вида на мазилката да е в същият вариант, стил на архитектура  и т.н. за получаване на един не  само практичен, но и естетичен резултат.

3. Надстрояване на къща и необходимост  от проектна документация

     Надстрояването,  както казахме с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област се счита за ново строителство. Това е така,  тъй като се нанасят съществени промени по сградата, промени по архитектура, структура, носеща конструкция на основата. Това неизбежно изисква както одобрени проекти, така  и разрешение за строеж. Необходими условия  са откриване на строителна линия и площадка при  започване на новото строителство.

4. Цена и сложност на изпълнение

     Цената при надстрояване на къща се определя от множество показатели като сложност на изълнение, обем, технически изисквания, материали. Но все пак надграждането на етаж е по-евтиният вариант от едно изцяло ново строителство на къща, не го забравяйте при нужда.

     Повече за Нас, нашите строителни услуги на може да намерите на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *