Надстрояване на къща – едно функционално решение с МД-90 за Вас

                                      

1.Надстрояване на жилищна сграда

   Надстрояване над жилищна сграда е едно практично решение за използване на въздуха над сградата. За тази цел все пак е нужно да се знае дали все пак е възможно това, дали сградата и нейната конструкция позволяват това надстрояване.  Важно е да се знае дали все пак е надигане височината на покрива или е един съвсем нов жилищен етаж.  Но все пак всяко  надстрояване на сграда е свързано с ново строителство, което от ствоя страна изисква проектна документация вкл. до въвеждане в експлоатация.

2. Надстрояване, последен етаж къща

    Надстрояването на последен етаж къща не трябва да се различава от общата фасадна структура на сградата. То трябва да бъде еднородна част от нейната архитектурна визия. Не трябва да има разлика – преди и след настрояването на последният етаж на сградата. За тази цел трябва да се използват същите цветове, вид мазилка, стил на архитектура  и т.н. за получаване на един не  само практичен, но и естетичен резултат.

3. Надстрояване на къща и необходимост  от проектна документация

     Надстрояването,  както казахме с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област се счита за ново строителство. Това е така,  тъй като се нанасят съществени промени по сградата, промени по архитектура, структура, носеща конструкция основи и т.н. . Това неизбежно изисква както одобрени проекти, разрешение за строеж, откриване на строителна линия и площадка при  започване на новото строителство.

4. Цена и сложност на изпълнение

     Цената при надстрояване на къща се определя от множество показатели като сложност на изълнение, обем, технически изисквания, материали. Но все пак надграждането на етаж е по-евтиният вариант от едно изцяло ново строителство на къща, не го забравяйте при нужда.

     Повече за Нас, нашите строителни услуги на може да намерите на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz