Модулно строителство на къщи

    1.Строителството на модулните къщи днес

    Модулното строителство на къщи позволява не само по-лесен монтаж, а и   по-малко време на изпълнение, по-малко материали,  различни технологии, но най-основното остава същото като при монолитното строителство на къщи – комфорт на постоянно местообитаване.

     Днешните архитекти в комбинация с множеството възможности, които позволяват новите технологии създават едно ново поколение модулно строителство на къщи. То отразява напълно модерно и ново излъчване. Съвременни форми на интериор и екстериор, използването на високотехнологични материали, постигане на енергийна ефективност и т.н.  са фактори, които дават най точната оценка на този тип модулно строителство на къщи.

     Строителството на модулна къща дава много възможности и за нейната етажност- да бъде както на един, два, три етажа, без това да нарушава нейната ефективност и комфорт на присъствие. Тези предимства налагат все повече модулното строителство на къщи като начин на строеж и експлоатация. Отдавна модулното строителство не е  сезонна постройка за временно ползване, а модерни и енергийни модулни къщи с всички необходими удобства за целогодишна експлоатация и живот.  

2. Дифузна система за модулно строителство на къща

Една от най-ефективните системи за строеж на модулни къщи това е дифузна, което означава отворена външна система.  Целта е  получаване на добра регулируема и абсорбираща влагата система на външните стени, както и на вътрешната им част. Това е голямо предимство, с което се решава увреждането на сградата заради получен конденз. Системата е изградена от екопанели, които изпълняват функцията и на топло и шумоизолация.  

     Да избереш модулно сттроителство на къща, означава да цениш своето време и възможности с ефективен и бърз ефект. Да не говорим, че в повече от 70%  външният им вид не се различава  по нищо от конвенционалното строителство на къщи.  Това дава още повече превес на това „сухо” строителство с толкова много възможности за технологични резултати.  

    Повече за Нас, както и повече информация за модулно строителство на къщи, ще намерете на сайта и блога : https://www.md90.biz