Кофражни системи в съвременното строителство – видове и приложения с МД-90

1. Кофражни решения в строителството днес

Кофражни системи в строителството днес са предимно модулни, с висока ефективност, надеждност и безопасност на изпълнение. Ще разгледаме различните кофражни системи в строителството днес, които намират широко приложение. Строителна фирма МД-90 за Вас и различните типове кофражи:

2. Видове кофражни системи в строителството с МД-90 за Вас

Видове кофражни системи, които се използват в строителството и с нашия екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област:

  • Кофражни системи тип тунел се използва при повтарящи елемети стоманобетон. Те са модулни и могат да бъдат с различна конфигурация. Покриват основи, стени, колони и т.н. Подходящи за сгради с еднотипна конфигурация.
  • Кофражни системи тип маса – представлява голяма кофражна маса, обикновено голяма колкото проектната етажна площ. Тя предварително се подготвя и остава само да се монтира директно към обекта. Използва се най- вече при повтаряемост на цикъла конструкции с еднаква площ и вид. Характерен за хотели, обществени сгради, офиси и т.н. Характерен за хоризонтален монтаж.
  • Модулни кофражни системи са лесни за монтаж, олекотени, позволяващи различни видове монтаж според съответните проектни норми.
  • Катерещ кофраж – един процес, който се осъществява поетапно. Тя се издига с помощта на кран основно и с миниминизиране на работна ръка. Позволява бързина и ефективност на монтаж. Подходящи и за високи сгради, тъй като имат разновидности на изпълнение. Могат да бъдат обикновен катерещ кофраж при който елементите с кран се местят от едно ниво на друго ниво като конструкция. Направляван катерещ кофраж при който се използва по – висок контрол при монтажа с кран, обикновено на по-големи височини. ИМа и Самоносещ се катерещ кофраж се осъществява с помощта на различни по вид платформи и релси. Те са безопасни и практични като начин на приложение в строителството.

Повече информация за кофражни системи в съвременното строителство, видове и приложения, както и повече за Нас, строителна фирма МД-90 на сайта и блога Ни – https://www.md90.biz