Концепцията „зелено строителство на къщи” – комфорт и качество с МД-90

1. „Зелена“ енергия при строителството на еднофамилни къщи с МД-90 за Варна и област

С новите изисквания в строителният сектор, се налагат и нови понятия, норми за качество, контрол и комфорт. Със „зеленото” строителство на къща се определят множеството функции, на които трябва отговаря. 

2. Зелени показатели за енергийна ефективност на сграда

С нашите сътрудници на строителна фирма МД-90 ще дадем информация за основните „зелени” показатели за строитлество на енергийна сграда:

  • нискоенергийни коефициенти на зелената къща, които да могат да бъдат трансформирани дори до нулата
  • наличие на природните ресурси като част  от екосистемата на сградата с  над 50%  присъствие
  • високи технически характеристики на строителни материали с нови иновативни стойности

3. Понятие сертифицирана „зелена“ сграда

   В обобщен резултат   с понятието сертифицирана  „зелена” сграда се създава едно  ново строителство, което обединява природните ресурси, иновативни материали, високо качество. Тези три показатели обединяват т.нар. „зелена“ енергия и превръща сградите в енергиен пасивен носител.  Основава се една нова здравословна „зелена” среда в глобален мащаб и едно ново технологично развитие на тази система, която притежава едно високо качество на потребление и комфорт на живот.

     Повече информация за Нас, нашите строителни „зелени“ проекти на строителна фирма МД-90 за Вас на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz