Видове конструкции сгради

Видове конструкции сгради според вида сграда и специфичните функции предназначение за Вас със строителна фирма МД-90, Варна и област.

Конструкции сгради изпълняват т.нар. носеща функция. Тя трябва да осигури необходимата здравина и устойчивост на сградата. Тя има определени проектни норми като технически характеристики, които да могат да поемат цялата тежест на сградата на различните видове външни и вътрешни натоварвания. Конструкциите на сгради днес имат много по-висок стандарт и жизнен цикъл. Това се дължи на новите технологични решения, въвеждането на все по-високи стандарти на качество в строителството, както и по висики защити за сеизмична активност при сградите.

1. Видове конструкции сгради с МД-90

Стоманно-бетонни конструкции сгради – МД-90, Варна и област
  • Скелетните конструкции сгради се състоят от стоманнобетони колони. Те се прикрепват към стоманнобетонни греди и по този начин образуват т. нар. рамкова структура. Стомано-бетона като материал има две основни съставки: бетон и стомана. Тяхната комбинация осигурява специфичен коефициент на термична обработка и взаимодействие помежду им с нужните технически характеристики.
  • Стоманно-бетонните конструкции могат да бъдат видими или скрити в зида на сградата. Тяхното правилно позициониране гарантира правилното функциониране и защита на сградата от земетресения. Конструкцията може да има и различна система на изграждане. Рамкова система, дискова система, комбинация от системи. Особено подходящи са тези конструкции при етажно строителство на сгради. Този вид конструкции притежава високи носещи способности на натиск и опън. Може лесно да бъде монтиран в различни конструктивни форми като сводове, плочи, рамки и т.н. Позволява строителство на големи площи без междинни подпори. Има перфектно качество като вид и гладкост.
  • Дървени конструкции сгради

Дървени конструкции сгради се правят обикновено от масивно дърво – греди, колони. Колоните от масивни греди се използват за конструкция стени и покрив на сградата. Подобна сграда притежава не само не само необходимата здравина, но и енергийна ефективност поради използването на естествени изолационни материали и тяхната въобновяемост и по-ниска себестойност.

  • СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СГРАДИ

Стоманени конструкции на сгради са характерни за промишлени големи халета, висока етажност. Те са устойчиви, подходящи за големи площи и висока етажност. Лесни за монтаж.

  • ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ СГРАДИ

Покривни конструкции сгради поемат натоварването на покрива от външните атмосферни влияния, тежестта, която трябва да бъде разпределена равномерна по други опорни точки на сградата. Покривни конструкции на сгради се изграждат най вече от масивно дърво, включващо греди, колони, ребра с различна конфигурация в зависимост от вида на покрива. Може да бъде изградена и от стомано-бетон или метал, в зависимост от предпочитанията на собственика.

Повече за конструкции сгради и други наши строителни услуги на строителна фирма МД-90 за Варна и област, може да намерите на сайта и блога Ни – https://www.md90.biz