Как да изберем строителна фирма при наличие на ремонт или ново строителство

Как да изберем строителна фирма при наличие на ремонт или ново строителство е въпрос, който си задават много хора. Има много отговори, които могат да бъдат дадени на този въпрос. Но тук ще разгледаме някой от най-общите и последователни дейности при избор на строителна фирма. Винаги трябва да има осъществен предварителен контакт за уточняване подробности услугата и конкретен час за оглед.

строителна фирма – строителни услуги

2. Списък за избор на строителна фирма за вашия ремонт или ново строителство

  • Оглед от специализирано техническо лице. То трябва да може да прецени на място, вид, обем работа, условия и изисквания на клиента и т.н.
  • Изготвяне на оферта -предложение от строителна фирма след направен оглед и оценка на работата, с конкретни цени, както и начин на изпълнение СМР.
  • Най-добрият избор на строителна фирма, ако имате такава възможност е тази, която комплексно да изпълни всички строително-монтажни дейности вкл. труд, материали до завършване.
  • При взаимно съгласие следствие направената оферта се изготвя двустранен договор, с уточняване на различните клаузи по строително-монтажните работи, начин на работа, начин на плащане, срокове, гаранции и т.н между Възложител и Изпълнител.
  • Съставяне на приемо-предавателен протокол за всичи извършени строително – монтажни дейности. В него се описват всички явни и скрити свършени работи по обекта. С този протокол се констатира приключване и финализиране на работата.
  • Най-ниската цена на оферта при избор на строителна фирма, в повечето случаи не е най доброто инвестиционно решение. Цената все пак трябва да има средни измерителни стойности за постигане и на добри крайни резултати.

Винаги трябва да има прозрачност и равнопоставеност във взаимоотношенията, изградени между двете страни – Възложител и Изпълнител. Едва тогава това партньорство ще има резултат. Надяваме се тази информация да е била полезна за Вас при избор на строителна фирма. Една нелесна задача, която трябва да решите за да имате дългосрочна експлоатация на направения ремонт или ново строителство. Бюджет, възможности са първите стъпки към Вашият план за реализиране на конкретна строителна услуга. Не забравяйте това. Винаги първо преценете възможностите си преди да е станало късно и да оставите нещата незавършени. Не се знае колко време ще отнеме все пак конкретната строителна дейност, винаги оставете малък толеранс във времето.

  • https://www.md90.biz