Изготвяне на строителни книжа строежи от начало до въвеждане в експлоатация, гаранции ЗУТ

                         

      ТИзготвянето на строителни книжа за строежи и гаранции със ЗУТ с нашите консултанти на строителна фирма МД-90. Ще Ви дадем по-подробна информация за тяхната необходмиост и място в изграждането на строеж.

    1. Строителни книжа за строителство къща

За строежите от първа до четвърта категория е нужно наличие на строителен надзор с необходим лиценз за тази дейност.   Те отговарят за всички актове, протоколи по време на строителство,  изпълнението  на строежа по инвестиционните проекти и изисквания по ЗУТ.

За строежите от пета категория –  контролират от лицензирано лице, което може да упражнява технически контрол и да отговаря за съответните строително-монтажни дейности,  както и да съставя и подписва актове, протоколи до завършване и въвеждане на строежа в експлоатация.

  За упражняване на строителен надзор или технически контрол от лицензирано лице е нужно да има сключен Договор между Консултант и  Възложител. Това лице, което упражнява консултантската дейност,  носи отговорност за всички правови дейности като физическо и юридическо изпълнение на строежа.  Всички актове и протоколи могат да бъдат съставяни, подписвани през съответните инстанции,  единствено при влязло в сила разрешение за строеж.  Условията за тяхното съставяне има законообразен ред, който трябва да бъде спазен. Тази строителна документация носи подробна  информация за установяване на обстоятелства на изпълнение по време на строежа. Има юридическа стойност за доказване на отделните етапи на самия строеж до неговото фактическо въвеждане в експлоатация. 

  2. Изготвяне на окончателен доклад , с който се документира приключване на строежа

   След приключване на строежа се изготвя окончателен доклад между Възложителя и Изпълнителя, с който всички лица по проектните части също трябва да бъдат част от него.  С доклада се извършва оценка от започването на строежа, поетапно описание на строително-монтажните дейности на застрояване, както и на строителната документация, която е належаща част от цялостната процедура.  Описват се от основанието за неговото съставяне, дата, договор с Възложител, лицензи, всички актове, протоколи, дневници, заповедни книги, договори с експлоатационни дружества за присъединяване към техническата инфраструктура на обекта и т.н.

   Накрая се прави заключение дали строежа отговоря на съответните норми и дали    е годен за въвеждане в експлоатация според нормативните уредби на българското законодателство за изпълнение.

     Повече за изготвяне на строителни книжа, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни обекти на сайта и блога на МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *