Технологията ТИСЕ – приложение в изграждане на еднофамилни къщи

       

    

1. Какво представлява технологията ТИСЕ в строителството на еднофамилни къщи?

Строителните материали непрекъснато се видоизменят в нови технологични варианти, които имат по-високи показатели за качество. Качеството не е за сметка на околната среда, а точно обратното, без вредни емисии, щядащи за хора и природа.   Една от тези технологии е т.нар. регулируем кофраж – технология ТИСЕ.

Технологията ТИСЕ  дава възможност за съкращаване на време, разходи и труд при нейното приложение. Това е един индивидуален подход  при строителството на еднофамилната къща, наречен със съкращението на приложението – ТИСЕ.  Подходяща технология при трудни теренени, най-вече при почви, които имат по суров климат, подлежащи на лед и замръзване

2. Предимства на технологията ТИСЕ в строителството на еднофамилни къщи

. С тази технология ТИСЕ в строителството, бетонът се излива по начин, който предовратява образуването на влага в почвата на повърхностното ниво. Така запазва просмукването на влага в почвата и предовратява евентуалното замръзване, особено през зимни месеци. Тази технология ТИСЕ се използва и при изграждането на плътните бетонни блокове по тази система се използват и специални армировки от фибростъкло или базалтови пръти с цел по-постигане на по-голяма здравина и якост.  

       Друго съществено предимство на технологията ТИСЕ е при строителство на къща върху терен, където почвата е глинеста или пясъчлива. Използва се специализирана техника за монтаж на пилоти, подвижен кофраж или т.нар. леене на бетонни блокове при кофража.  Комбинациите са много, както и избора, който да направите. Затова се казва, че технологията ТИСЕ е специфична и индивидуална, но определено трябва да бъде изпълнена от проофесионалисти. Така гаранцията ще Ви даде нужното спокойствие за качество и дългосрочност на технологията с името ТИСЕ.

    Повече за Нас, нашата строителни услуги и дейност, както и за технологията ТИСЕ при строителство на еднофамилни къщи, ще видите на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz