Изграждане шумоизолация жилище – причини, нива на шум и решение

1. Причини за изграждане шумоизолация жилище

Независимо дали става въпрос за ново или старо строителство, при изграждането на топлоизолация, не трябва да се пропуска и наличие на шумоизолация за жилището. Различните шумове, които се чуват от външната и вътрешна среда са следствие от техническите характеристики на сградата. Звукът се пренася по различен начин и се пречупва в сградата и оттам и честотата на излъчването. Най-честите причини за шум са свързани с:

 • Изграждане на стени от гипсокартон, които нямат и грам шумоизолация, а точно обратното. Все едно нямате преградна стена.
 • Старата дограма е друг важен фактор за проникване на шум, особено от външната среда. Там нещата определено са свързани с цялостна подмяна и ремонт на прозоречното пространство. Това ще Ви даде нужната защита от външните шумове , които проникват през дограмата.
 • Плочите между отделните етажи също пренасят лесно и бързо всеки шум, особено със вибрация. Затова помислете за шумоиозалация на пода.

2. Измерване нива на шум в жилище с МД-90

Измерването на допустимите нива на шума в едно жилище се извършва от лицензирана фирма, която може да отчете вредното действие на шума. Едва тогава съответните органи може да вземат конкретни действия за решаване на проблема.

  3. Допустими норми на шум, които трябва да има едно жилище

  Определянето на норми на шум е един от най-важните показатели за оценка на една сграда. Нивото на шум в една сграда се измерва децибели и се определят от наредбите на нашето законодателство за строителство според предназначението на сградите. Още от самото проектиране е заложено определени изисквания за защита от шум, както за самата сграда, така и по време на нейното изпълнение. Според законовите разпоредби на жилищното строителство то не трябва да надвишава 35 децибела през деня, и 30 децибела през нощта..

                                                                                                       Има множество конкретни ефективни решения за решение на всеки вид шум, бил той външен, вътрешен, въздушен, страничен, ударен и т.н. .

   4. Изграждане шумоизолация жилище с МД-90

        Изграждането на шумоизолация не е само наличие на комфорт, а вече необходимост. Тя решава множество проблеми, свързани с по-високите нива на шум в сградата. Звукът се разпостранява с различни амплитудни честоти. Нашият слух улавя звукови честоти от порядъка на 17 до 20000 Нz. Над тези норми звукът се превръща в ултразвук, т.е ние не го чуваме.

   Една от най-предпочитаните и евтини варианти за избор на шумоизолация е минералната вата. Тя има идеално съотношение между пазарна цена и качество. Вариантите, които може да изберете за шумоизлация жилище са много. Всичко зависи от индивидуалните нужди и ниво на защита. Съществуват стенни панели, облицовка на тавани, различни видове изолационни материали, дограми. Всички те обединени, създават една здрава изолационна среда на жилището отвътре и отвън.

      Повече за изграждане шумоизолация, както и други строителни услуги и информация на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.nd90.biz