Изграждане подпорни стени – видове с МД-90

1. Предназначение на подпорните стени

 Основното им предназначение е да укрепят почвите в зависимост от спецификата на терена. Имат стабилна конструкция и могат да бъдат използвани и за терасиране на наклони по земната повърхност. Това придава естетически вид и завършеност, като същевременно и предпазва от свличания.

    2. Видове подпорни стени

  • Декоративни подпорни стени се изграждат за укрепване на почвата при терени с лека денивилация. Има по скоро функция на ограда, както и повече декоративна цел.
  • Разделящи подпорни стени обособяват и районират отделните елементи
  • Терасовидни подпорни стени са характерни при терени с голяма денивилация, където се налага да се терасира пространството
podporna stena3
podporna-stena2.jpg
Podporna ctena

   4. Изграждане подпорни стени с МД-90

  Изграждането на подпорни стени е индивидуално решение за справяне с определени предизвикателства на терена. Подпорните стени са за предпочитане пред засадени растения. Те имат множество по-добри характеристики при правилно проектиране и изграждане. Обикновено изграждането на подобни съоръжения е характерно за стръмни хълмове или дълбоки дерета или просто казано при денивелация на терена. Могат да се използват и като декоративен ландшафтен елемент.

Най-важното условие за изграждането на подпорна стена е точното проектиране и изчисление, качеството на  използваните материали  и естествено професионален екип за изпълнение, особено при конструктивната част. Подпорната стена трябва да бъде не само функционална, но и да отговаря на редица изисквания за околната среда, да бъде част от нея.

Изграждането на подпорната стена обединява няколко функции: зониране на терена, декоративна функция и укрепваща роля, здравина и устойчивост.

При тяхното изграждане е важно да бъдат разположени върху стабилна и здрава основа. Това може да бъде чакъл, пясък, камък и др. Нивото на подземни води при наличие на такива трябва да минават под метър, метър и половина под повърхността. Колкото по-висока е подпорната стена, толкова по сложно е и самото изпълнение. Винаги трябва да се отчита вида почва, нейният състав и геоложки характеристики. Изграждането на подпорната стена обединява няколко функции: зониране на терена, декоративна функция и укрепваща роля. Те трябва да бъдат разположени задължително на стабилна и здрава основа. Подложката може да бъде от чакъл, пясък, камък и др. Още нещо, което може би не знаете, че върху всяка повърхност, която има наклон повече от 8% е препоръчително терасирането на почвата.

Строителна фирма МД-90 и нейният екип със своя опит в тази област са на Ваше разположение при наличие на изграждане на подобен тип съоръжения.

     Повече Наши обекти за изграждане подпорни стени, както и други строителни услуги, на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz